Tin tức >> Chính sách có liên quan

Bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư

14/04/2020

Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020. Theo đó, bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, cụ thể:

- Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.
Quy định này được bổ sung nhằm đảm bảo phù hợp với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 33 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017.
Nghị định 37/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2020.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>