Tin tức >> Chính sách có liên quan

Về các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19

14/04/2020

Ngày 31/3/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra Chỉ thị về các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chng và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc, hiệp hội trong ngành thực hiện nghiêm túc, khn trương, kịp thi các nhiệm vụ, giải pháp cụ th.

Xem chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Chi-thi-02-CT-NHNN-2020-giai-phap-tang-cuong-phong-chong-va-khac-phuc-kho-khan-do-Covid-19-438692.aspx?ac=emailsQuay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>