Giới thiệu

Ban Lãnh đạo

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ V (2018 – 2023)
STT
Họ và tên
Chức danh trong Hiệp hội
Chức danh trong đơn vị
Tên đơn vị
1
Trần Ngọc Thuận
Chủ tịch
Thành viên HĐQT
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
2
Huỳnh Văn Bảo
Phó Chủ tịch
Thành viên HĐQT
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
3
Lê Hoàng Khánh Nhựt
Phó Chủ tịch
Tổng Giám đốc
Công ty CP Cao su Đà Nẵng
4
Nguyễn Viết Tượng
Phó Chủ tịch
Chủ tịch
Công ty CP Cao su Đắk Lắk
5
Võ Hoàng An
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
 
 
6
Phạm Văn Hỏi Em
Trưởng Ban Kiểm tra
Trưởng Ban Tài chính Kế toán
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
7
Hoàng Sỹ Chung
Ủy viên
PTGĐ
Tổng công ty 15
8
Nguyễn Đình Đông
Ủy viên
PTGĐ
Công ty CP Cao su Miền Nam
9
Phan Thành Dũng
Ủy viên
Viện trưởng
Viện Nghiên cứu Cao su VN
10
Nguyễn Đại Dương
Ủy viên
PTGĐ
Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị
11
Nguyễn Văn Hiền
Ủy viên
TGĐ
Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk
12
Trần Quốc Toản
Ủy viên
Phó Cục trưởng Cục XNK
Cục XNK – Bộ Công Thương
13
Lê Thanh Hưng
Ủy viên
TGĐ
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
14
Lê Văn Kích
Ủy viên
Hiệu trưởng
Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su
15
Lê Đức Hân
Ủy viên
TGĐ
Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum
16
Nguyễn Duy Linh
Ủy viên
TGĐ
Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê - Kampongthom
17
Lê Bạch Long
Ủy viên
Phó Chủ tịch
Hội Cao su - Nhựa TP.HCM
18
Phạm Đình Luyến
Ủy viên
TGĐ
Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh
19
Ngô Quyền
Ủy viên
TGĐ
Công ty CP Cao su Việt - Lào
20
Huỳnh Tấn Siêu
Ủy viên
Chủ tịch HĐQT
Công ty CP Cao su Bến Thành
21
Nguyễn Hồng Thắng
Ủy viên
TGĐ
Công ty CP Cao su Lai Châu
22
Nguyễn Văn Thanh
Ủy viên
TGĐ
Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận
23
Võ Quang Thuận
Ủy viên
Chủ tịch HĐQT
Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi
24
Đồng Minh Toàn
Ủy viên
TGĐ
Công ty CP XNK Tổng hợp Bình Phước
25
Nguyễn Quốc Toản
Ủy viên
Cục trưởng
Cục Chế biến&PTTTNS
26
Đỗ Minh Tuấn
Ủy viên
TGĐ
Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai
27
Nguyễn Văn Tược
Ủy viên
TGĐ
Công ty CP Cao su Phước Hòa
28
Lê Văn Vui
Ủy viên
TGĐ
Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
29
Lê Tiến Vượng
Ủy viên
TGĐ
Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
 
DANH SÁCH BAN KIỂM TRA NHIỆM KỲ V (2018 – 2023)
STT
Họ và tên
Chức danh trong Hiệp hội
Chức danh trong đơn vị
Tên đơn vị
1
Phạm Văn Hỏi Em
Trưởng Ban Kiểm tra
Trưởng Ban Tài chính Kế toán
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
2
Huỳnh Quang Trung
Ủy viên
TGĐ
Công ty CP Cao su Bà Rịa
3
Lê Văn Chành
Ủy viên
TGĐ
Công ty CP Cao su Tây Ninh
 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM XUẤT KHẨU CAO SU
TT
Họ tên
Chức danh
1
Ông Trần Ngọc Thuận
Chủ tịch Hội đồng quản lý
2
Ông Huỳnh Văn Bảo
Ủy viên Hội đồng quản lý
3
Ông Nguyễn Viết Tượng
Ủy viên Hội đồng quản lý
4
Ông Võ Hoàng An
Ủy viên Hội đồng quản lý
5
Ông Lê Thanh Hưng
Ủy viên Hội đồng quản lý
6
Ông Lê Thanh Tú
Ủy viên Hội đồng quản lý
7
Ông Đỗ Minh Tuấn
Ủy viên Hội đồng quản lý
8
Ông Nguyễn Văn Tược
Ủy viên Hội đồng quản lý
9
Ông Lê Văn Vui
Ủy viên Hội đồng quản lý
10
Bà Nguyễn Thị Kiều Nương
Ủy viên Hội đồng quản lý 
kiêm Giám đốc Quỹ

 

 


Quay về