Thông tin

Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam
06/08/2021

 Bảng 2. Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam

Nguồn: Tổng cục Hải quan, cập nhật 8/2021 


Xem thêm...
Thêm Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2020
19/04/2021

Ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020. Cụ thể, Nghị định 47 quy định chi tiết về doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, doanh nghiệp QP-AN và công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, quy định việc sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty như sau:


Xem thêm...
Các trường hợp không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
18/03/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.


Xem thêm...
Những nơi làm việc tổn hại sự phát triển của người dưới 18 tuổi
09/03/2021

Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019 về lao động chưa thành niên.


Xem thêm...
Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam / Viet Nam Rubber” năm 2020 – Nỗ lực duy trì uy tín thương hiệu trong thời điểm khó khăn
09/03/2021

Chương trình xây dựng Thương hiệu ngành cao su Việt Nam do Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) thực hiện thông qua hình ảnh Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam / Viet Nam Rubber” (Nhãn hiệu) đã bước vào năm thứ 5, đây là năm ngành cao su trải qua thời điểm khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và thiên tai.


Xem thêm...
Điều kiện để doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn, giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp
27/01/2021

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019.


Xem thêm...
Danh bạ Doanh nghiệp Cao su Việt Nam 2019 - 2020
15/01/2021

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Sửa đổi quy định về hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp
21/12/2020

Chính phủ vừa sửa đổi, bổ sung quy định về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp tại Nghị định 146/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020.


Xem thêm...
CÁC CÔNG TY CÔNG BỐ GIÁ THU MUA CAO SU TIỂU ĐIỀN TRÊN WEBSITE
20/12/2020

(Vui lòng bấm vào tên công ty để xem giá)


Xem thêm...
RỪNG TRỒNG CAO SU - HƯỚNG ĐI BỀN VỮNG
17/12/2020

Bài viết dưới đây được tổng hợp từ nhiều nguồn với mục đích tham khảo. Nội dung thể hiện ý kiến riêng của các tác giả và không phản ánh quan điểm của Hiệp hội Cao su Việt Nam.


Xem thêm...