Lĩnh vực >> Cao su tiểu điền

Chặn gỗ bất hợp pháp để tìm lợi ích lớn hơn
09/06/2017

 Việc loại bỏ nguyên liệu gỗ bất hợp pháp trong sản xuất có thể ảnh hưởng tới một số làng nghề và doanh nghiệp sản xuất gỗ có nguồn gốc quý hiếm, nhưng lợi ích lớn hơn từ yêu cầu này buộc ngành gỗ phải đặt ra bài toán chuyển đổi. 


Xem thêm...