Thông tin >> Ngành cao su Việt Nam

CÁC CÔNG TY CÔNG BỐ GIÁ THU MUA CAO SU TIỂU ĐIỀN TRÊN WEBSITE
20/12/2020

(Vui lòng bấm vào tên công ty để xem giá)


Xem thêm...
RỪNG TRỒNG CAO SU - HƯỚNG ĐI BỀN VỮNG
17/12/2020

Bài viết dưới đây được tổng hợp từ nhiều nguồn với mục đích tham khảo. Nội dung thể hiện ý kiến riêng của các tác giả và không phản ánh quan điểm của Hiệp hội Cao su Việt Nam.


Xem thêm...
Xuất khẩu cao su thiên nhiên trong 2 tháng đầu năm 2016
07/04/2016

 Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 02/2016 ước đạt 52.035 tấn với giá trị khoảng 57,7 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.109 USD/tấn. 


Xem thêm...
Xuất khẩu cao su thiên nhiên tháng 01/2016 giảm về lượng và giá trị
07/04/2016

 Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam trong tháng 01/2016 đạt 93.063 tấn, trị giá 104,75 triệu USD, đơn giá bình quân 1.126 USD/tấn, giảm 36% về lượng và giảm 36,5% về giá trị so với tháng 12/2015. So với cùng kỳ năm 2015, lượng cao su xuất khẩu giảm 3%, giá trị giảm 23,2% do giá giảm 20,8%. 


Xem thêm...