Thông tin

Sửa điều kiện DN được vay vốn trả lương ngừng việc do Covid-19
28/10/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.


Xem thêm...
Quy định đối với hồ sơ gỗ xuất khẩu
22/10/2020

Nội dung này được quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP về hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam có hiệu lực từ ngày 30/10/2020, theo đó:


Xem thêm...
Doanh thu năm 2020 tối đa 200 tỷ đồng: Giảm 30% tiền thuế TNDN
30/09/2020

Đây là nội dung tại Nghị định 114/2020/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác (gọi chung doanh nghiệp).


Xem thêm...
Nghị định về Biểu thuế suất xuất nhập khẩu ưu đãi theo hiệp định EVFTA
24/09/2020

Chính phủ đã ban hành Nghị định 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020 – 2022.


Xem thêm...
Quyết định 1322/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2021 – 2030
03/09/2020

Ngày 31/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1322/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2021 – 2030.


Xem thêm...
Hướng dẫn về chứng từ C/O khi thực hiện Hiệp định EVFTA
26/08/2020

Tổng cục Hải quan có Công văn 5575/TCHQ-GSQL ngày 21/8/2020 hướng dẫn chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) trong Hiệp định EVFTA, đơn cử như:


Xem thêm...
Hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất do ảnh hưởng của dịch Covid-19
18/08/2020

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020.


Xem thêm...
TCVN 5373:1991 về Đồ gỗ – Yêu cầu kỹ thuật
06/08/2020

Xin vui lòng nhấn vào nút "Tải về" để xem thông tin chi tiết


Xem thêm... Tải về...
TCVN 1073:1971 về Gỗ tròn – Kích thước cơ bản
06/08/2020

Xin vui lòng nhấn vào nút "Tải về" để xem thông tin chi tiết


Xem thêm... Tải về...
TCVN 1074:1986 về Gỗ tròn – Phân cấp chất lượng theo khuyết tật
06/08/2020

Xin vui lòng nhấn vào nút "Tải về" để xem thông tin chi tiết


Xem thêm... Tải về...
TCVN 1075:1971 về Gỗ xẻ – Kích thước cơ bản
06/08/2020

Xin vui lòng nhấn vào nút "Tải về" để xem thông tin chi tiết


Xem thêm... Tải về...
TCVN 1758:1986 về Gỗ xẻ – Phân hạng chất lượng theo khuyết tật
06/08/2020

Xin vui lòng nhấn vào nút "Tải về" để xem thông tin chi tiết


Xem thêm... Tải về...
TCVN 11902:2017 (ISO 12465:2007) về Gỗ dán – Yêu cầu kỹ thuật
06/08/2020

Xin vui lòng nhấn vào nút "Tải về" để xem thông tin chi tiết


Xem thêm... Tải về...
TCVN 7753:2007 về Ván sợi – Ván MDF
06/08/2020

Xin vui lòng nhấn vào nút "Tải về" để xem thông tin chi tiết


Xem thêm... Tải về...
TCVN 10316:2015 về Ván bóc
06/08/2020

Xin vui lòng nhấn vào nút "Tải về" để xem thông tin chi tiết


Xem thêm... Tải về...