Thông tin

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM CAO SU THIÊN NHIÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN "CAO SU VIỆT NAM / VIET NAM RUBBER"

06/01/2021

 (Cập nhật đến tháng 11/2021)


 

STT
ĐƠN VỊ
NHÀ MÁY VÀ SẢN PHẨM
1
XNCB Cao su Xà Bang: SVR CV60, SVR 3L, SVR 10
2
XNCKCB 30/4: SVR 3L, SVR 10, Latex HA, Latex LA
XNCKCB Quản Lợi: SVR CV60, SVR 3L
3
NMCB Suối Kè: SVR 3L, SVR 10
NMCB Suối Kè 2: SVR CV60, SVR 3L
4
NMCB Cao su Bến Súc: SVR 3L, Latex HA
NMCB Cao su Long Hòa: SVR CV60, SVR CV50
NMCB Cao su Phú Bình: SVR CV60, SVR CV50, SVR 10
5
NMCB mủ cao su: SVR CV60, SVR 3L, SVR 10, Latex HA
6
NMCB An Lộc: SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L
NMCB Cẩm Mỹ: SVR CV60, SVR 3L
NMCB Xuân Lập: SVR 10, Latex HA
7
NMCB Tân Lập: Latex HA
NMCB Thuận Phú: SVR CV60, SVR 3L, SVR 10
8
NM Hàng Gòn: SVR CV60, SVR 3L
9
NMCB Lộc Hiệp: SVR 3L, SVR 10, Latex HA
10
NMCB Long Hà: SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L, SVR 10
NMCB Trung Tâm: SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L, SVR 10, Latex HA, Latex LA
11
NMCB Cao su Bố Lá: SVR CV60
NMCB Cao su Cua Paris: SVR 3L
NMCB Cao su Ly Tâm: Latex HA
12
XNCKCB: SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L, SVR 10, Latex HA, Latex LA
13
NMCB Cao su Bến Củi: SVR CV60, SVR 3L
NMCB Cao su Hiệp Thạnh: SVR 10, Latex HA
14
Công ty TNHH MTV Cao su Phước Thành: SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L
Tổng cộng:
-       14 Công ty
-       25 Nhà máy
-       66 Sản phẩm

 Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>