Thông tin >> Nhãn hiệu "Cao su Việt Nam"

Công ty CP Cao su Tân Biên: Doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận "Cao su Việt Nam"

30/01/2018
 
Công ty CP Cao su  Tân Biên
-    Địa chỉ Công ty và Nhà máy: Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0276.3875.193
- Email: tbrc@tabiruco.vn
- Website:
www.tabiruco.vn
-    Sản phẩm chính: SVR CV50, SVR CV60, SVR 10CV, SVR 5, SVR 10, SVR 20, Latex HA, Latex LA, RSS 3, Crepe, gỗ Pallet
-    Quy mô lao động: 1.381 người
-    Thị trường chính: Ấn Độ, Canada, Nam Phi, Hoa Kỳ, Nga...
-    Người liên hệ: Ông Giang Hải Phi Vũ – Trưởng phòng XNK – Điện thoại: 0912.055.434 – Email: ghpvu@tabiruco.vn
-    Các danh hiệu: ISO 9001:2015; VILAS 896; ISO 14001:2015; TCVN 6314:2013; TCVN 3769:2016; Giải thưởng chất lượng Việt Nam; Giấy chứng nhận Cúp vàng “Thương hiệu và Nhãn hiệu”; Doanh nghiệp XKUT năm 2004-2007, 2009, 2011-2014; Giải bạc chất lượng quốc gia 2016.
Nhà máy
Sản phẩm
Mã số
Thời hạn hiệu lực
Xí nghiệp Cơ khí Chế biến Tân Biên
Địa chỉ: Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh
SVR CV60
1812A01-014
12/2018 – 12/2021
SVR CV50
1812A02-007
12/2018 – 12/2021
SVR 3L
1712A04-015
12/2017 - 12/2020
SVR 10
1812A10-011
12/2018 – 12/2021
Latex HA
1712A20-009
12/2017 - 12/2020
Latex LA
1712A21-002
12/2017 - 12/2020

 Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>