Thông tin >> Góp ý VB pháp luật và kiến nghị

Danh sách văn bản của Hiệp hội Cao su Việt Nam tham gia góp ý dự thảo chính sách và kiến nghị với các Bộ ngành liên quan trong năm 2015
23/09/2015

Từ tháng 01/2015, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã tham gia góp ý một số dự thảo chính sách và kiến nghị với các Bộ ngành liên quan, như sau:
 
S
TT
Số
văn bản
Ngày
Tên loại và trích yếu nội dung
Nơi nhận
Soạn thảo, kiểm tra
1
10/HHCS
14/01/2015
Chuẩn bị phiên họp 5 Nhóm đặc trách Danh mục AHTN (Góp ý về sửa đổi bổ sung Danh mục hài hòa mô tả mã số hàng hhóa XNK ASEAN 2012 - AHTN 2012)
Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính
Hoa Trần
2
25/HHCS
28/01/2015
Góp ý dự thảo Đề án phát triển thị trường nước ngoài thời kỳ 2014 - 2020 và định hướng đến năm 2030
Trung tâm WTO TP.HCM
VHồng, Hoa Trần
3
76/HHCS
09/04/2015
Góp ý Dự thảo Báo cáo Hội nghị Hội đồng Cao su quốc tế Ba bên và việc tham gia của Việt Nam
Bộ NN&PTNT
Hoa Trần
4
84/HHCS
15/04/2015
Chuẩn bị phiên họp 6 Nhóm đặc trách Danh mục AHTN (Góp ý về sửa đổi bổ sung Danh mục hài hòa mô tả và mã số hàng hóa XNK ASEAN 2012 - AHTN 2012)
Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính
Hoa Trần
5
85/HHCS
15/04/2015
Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
Vụ Khoa học và Công nghệ
HVân,  Hoa Trần
6
92/HHCS
23/04/2015
Góp ý Dự thảo Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư
VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
VHồng, Hoa Trần
7
103/HHCS
27/04/2015
Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
Bp.HCTC, Hoa Trần
8
104/HHCS
27/04/2015
Góp ý Dự thảo Nghị định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn Nhà nước
VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
Bp.HCTC, Hoa Trần
9
143/HHCS
08/06/2015
Góp ý Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Ban Pháp chế VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
Nguyên, HVân, Hoa Trần
10
145/HHCS
12/06/2015
Đóng góp ý kiến đối với Thông tư cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và nguyên tắc phân cấp quản lý thuế đối với doanh nghiệp
Bộ Tài chính
Nguyên, HVân, BVân
11
146/HHCS
12/06/2015
Đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
Ban Pháp chế VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
Nguyên, HVân, BVân
12
147/HHCS
12/06/2015
Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục các lĩnh vực ưu tiên và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Bộ Kế hoạch & Đầu tư
VHồng, Hoa Trần
13
148/HHCS
12/06/2015
Góp ý cho Dự thảo Luật về Hội
Văn phòng Công tác Hiệp hội doanh nghiệp
Hoa Trần
14
158/HHCS
19/06/2015
Chuẩn bị phiên họp 7 Nhóm đặc trách Danh mục AHTN (Góp ý về sửa đổi bổ sung Danh mục hài hòa mô tả và mã số hàng hóa xuất nhập khẩu ASEAN 2012 - AHTN 2012)
Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính
Hoa Trần
15
160/HHCS
19/06/2015
Kiến nghị xem xét miễn tiền thuê đất vườn cao su tái canh trong thời gian xây dựng cơ bản, Nghị định 46/2014/NĐ-CP
Bộ Nông nghiệp &PTNT, Bộ Tài chính
BVân, Hoa Trần
16
166/HHCS
26/06/2015
Góp ý kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn cho cao su và các sản phẩm cao su
Vụ Khoa học và Công nghệ
Viện NCCS, Hoa Trần
17
170/HHCS
01/07/2015
Góp ý dự thảo Luật ban hành quyết định hành chính
Ban Pháp chế - VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
CDương, HVân, Hoa Trần
18
175/HHCS
02/07/2015
Góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BNNPTNT về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng
Vụ Tổ chức cán bộ
CDương, HVân, Hoa Trần
19
176/HHCS
02/07/2015
Góp ý Dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)
Bộ Tài chính, VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
VHồng, Hoa Trần
20
256/HHCS
18/08/2015
Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia
VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
VHồng, Hoa Trần
21
260/HHCS
20/08/2015
Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
VHồng, Hoa Trần
22
262/HHCS
23/08/2015
Góp ý Dự thảo Pháp lệnh Quản lý thị trường
VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
VHồng, Hoa Trần
23
266/HHCS
31/08/2015
Góp ý Dự thảo Thông tư thu nộp thuế đối với hàng hoá XNK, thu phí, lệ phí của các Bộ ngành, UBND tỉnh, thành phố qua một cửa quốc gia
VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
VHồng, Hoa Trần
24
279/HHCS
11/9/2015
Đề xuất các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu
Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối
Hoa Trần
25
290/HHCS
17/09/2015
Chuẩn bị phiên họp 8 Nhóm đặc trách Danh mục AHTN (Góp ý về sửa đổi bổ sung Danh mục hài hòa mô tả và mã số hàng hóa XNK ASEAN 2012 - AHTN 2012)
Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính
VHồng, Hoa Trần
26
293/HHCS
21/09/2015
Kiến nghị về thuế GTGT trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Luật này sẽ có hiệu lực từ 01/01/2016.
Bộ Tài chính/ Bộ Nông nghiệp &PTNT
BVân, Hoa Trần
27
296/HHCS
23/9/2015
Cảnh báo đối với quy định cao su tự nhiên của Trung Quốc
Bộ Khoa học & Công nghệ; Bộ Công Thương; VCCI
Hoa Trần
28
299/HHCS
30/9/2015
Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2016
VCCI - Phòng Thương mại và Công nghiệp VN
VHồng, Hoa Trần
29
304/HHCS
05/10/2015
Góp ý nội dung Bản thoả thuận thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Campuchia năm 2016 và 2017
VCCI - Phòng Thương mại và Công nghiệp VN
VHồng, Hoa Trần
Để biết thêm thông tin chi tiết,  vui lòng liên hệ Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam.


Xem thêm...