Thông tin >> Nhãn hiệu "Cao su Việt Nam"

Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long: Doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận "Cao su Việt Nam"

25/01/2018
 
Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
-   Địa chỉ: Quốc lộ 13, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
-   Điện thoại: 0271.3666.324
-   Fax: 0271.3666.222
-   Website: www.binhlongrubber.vn
-   Sản phẩm chính: SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, SVR 10, Latex HA/LA, RSS 3
-   Thị trường chính: Đài Loan, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Hoa Kỳ..
-   Người liên hệ: Bà Trần Thị Kim Thanh – Trưởng phòng XNK – Điện thoại: 0908.911.909
- Danh hiệu: ISO 9001; ISO/IEC 17025; ISO 14001; Doanh nghiệp XKUT năm 2015, 2017 – 2020; Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2019 – 2021; GFA-FM/COC-500466; GFA-COC-500489
Nhà máy
Sản phẩm
Mã số
Thời hạn hiệu lực
Xí nghiệp Cơ khí Chế biến 30/4
Địa chỉ: Xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
SVR 3L
1712A04-008
12/2020 – 12/2023
(Cấp lần đầu T12/2017)
SVR 10
1712A10-005
12/2020 – 12/2023
(Cấp lần đầu T12/2017)
Latex HA
1712A20-005
12/2020 – 12/2023
(Cấp lần đầu T12/2017)
Latex LA
1712A21-001
12/2020 – 12/2023
(Cấp lần đầu T12/2017)
Xí nghiệp Cơ khí Chế biến Quản Lợi
Địa chỉ: Xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
SVR CV60
1712A01-006
12/2020 – 12/2023
(Cấp lần đầu T12/2017)
SVR 3L
1712A04-009
12/2020 – 12/2023
(Cấp lần đầu T12/2017)
RSS 1
2112A31-001
12/2021 – 12/2024
RSS 3
2112A33-001
12/2021 – 12/2024


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>