Thông tin >> Nhãn hiệu "Cao su Việt Nam"

Công ty CP Cao su Bà Rịa: Doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận "Cao su Việt Nam"

25/12/2019

 

Công ty CP Cao su Bà Rịa
-   Địa chỉ: Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại: 02
54.3881.964
-   Fax: 0254.3881 169
- Email:
vanphong@baruco.com.vn
- Website:
www.baruco.com.vn
-   Sản phẩm chính: SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L, SVR 5, SVR 10
-   Quy mô lao động: 1.500 người
-   Thị trường chính: Việt Nam, Singapore, Nhật, châu Âu
-   Người liên hệ: Ông Huỳnh Quang TrungTổng Giám đốc – Điện thoại: 0913.840.021 – Email: hqtrung@baruco.com.vn
-   Các danh hiệu: ISO 9001:2015; ISO/IEC 17025:2005; Doanh nghiệp XKUT năm 2015, 2017; Doanh nghiệp phát triển bền vững năm2020         
Nhà máy
Sản phẩm
Mã số
Thời hạn hiệu lực
Xí nghiệp chế biến cao su Xà Bang
Địa chỉ: Xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
SVR CV60
1912A01-015
12/2019 – 12/2022
SVR 3L
1912A04-018
12/2019 – 12/2022
SVR 10
1912A10-012
12/2019 – 12/2022


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>