Thông tin >> Nhãn hiệu "Cao su Việt Nam"

Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận: Doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận "Cao su Việt Nam"

25/01/2018
 
 
Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận
 
-     Địa chỉ: Số 6 Võ Thị Sáu, khu phố 9, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
-     Điện thoại: 0252.3883.758
-     Email: btrc@binhthuanrubber.com
-     Website: www.binhthuanrubber.com
-     Sản phẩm chính: SVR, RSS
-     Quy mô lao động: 1.287 người
-     Thị trường chính: Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ
-     Người liên hệ: Ông Lê Trọng Phú – Kế toán trưởng – Email: phuletrong67@yahoo.com.vn
-    Danh hiệu: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2005, Doanh nghiệp XKUT năm 2014
Nhà máy
Sản phẩm
Mã số
Thời hạn hiệu lực
Nhà máy Chế biến Suối Kè
Địa chỉ: Xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
SVR 3L
1712A04-010
12/2017 – 12/2020
SVR 10
1712A10-006
12/2017 – 12/2020
Nhà máy Chế biến Suối Kè 2
Địa chỉ: Xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
SVR CV60
1712A01-007
12/2017 – 12/2020
SVR 3L
1712A04-011
12/2017 – 12/2020

 Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>