Thông tin >> Nhãn hiệu "Cao su Việt Nam"

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Hội viên được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận "Cao su Việt Nam"

25/01/2018
 
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
-     Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0274.3561.479
- Email: vanphong@caosudautieng.com.vn
- Website:
www.caosudautieng.com.vn
-     Sản phẩm chính: SVR L, SVR 3L, SVR 5, SVR CV40, SVR CV50, SVR CV60, SVR 10CV, SVR 10, SVR 20, SVR 10CV60, SVR 10CV50, Skim Block, Latex HA, Latex LA, ULPL-LA, ULPL-HA
-     Quy mô lao động: 6.398 người
-     Thị trường chính: Châu Á, châu Âu, Nam Mỹ
-     Người liên hệ: Ông Nguyễn Tuấn Khanh – Trưởng phòng Kinh doanh XNK – Email: drcbiz@caosudautieng.com.vn
-   Các danh hiệu: ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, ISO/IEC 17025:2005, Doanh nghiệp XKUT năm 2004-2011, 2013-2015 và 2017
Nhà máy
Sản phẩm
Mã số
Thời hạn hiệu lực
Nhà máy Chế biến Cao su Bến Súc
Địa chỉ: Ấp Gò Mối, Xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
SVR 3L
1612A04-001
12/2016 - 12/2019
Latex HA
1612A20-001
12/2016 - 12/2019
Nhà máy Chế biến Cao su Long Hòa
Địa chỉ: Ấp Tiên Phong, Xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
SVR CV60
1612A01-001
12/2016 - 12/2019
SVR CV50
1612A02-001
12/2016 - 12/2019
Nhà máy Chế biến Cao su Phú Bình
Địa chỉ: Ấp Bờ Cảng, Xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
SVR CV60
1612A01-002
12/2016 - 12/2019
SVR CV50
1612A02-002
12/2016 - 12/2019
SVR 10
1612A10-001
12/2016 - 12/2019


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>