Thông tin >> Nhãn hiệu "Cao su Việt Nam"

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận "Cao su Việt Nam"

25/01/2018
 
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
-     Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0274.3561.479
- Email: vanphong@caosudautieng.com.vn
- Website:
www.caosudautieng.com.vn
-     Sản phẩm chính: SVR L, SVR 3L, SVR 5, SVR CV40, SVR CV50, SVR CV60, SVR 10CV, SVR 10, SVR 20, SVR 10CV60, SVR 10CV50, Skim Block, Latex HA, Latex LA, ULPL-LA, ULPL-HA
-     Thị trường chính: Châu Á, châu Âu, Nam Mỹ
-     Người liên hệ: Ông Nguyễn Tuấn Khanh – Trưởng phòng Kinh doanh XNK – Email: drcbiz@caosudautieng.com.vn
-   Các danh hiệu: ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 17025; ISO 45001; Doanh nghiệp XKUT năm 2004-2011, 2013-2015, 2017 – 2020; Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2020, 2021; Thương hiệu quốc gia năm 2020; GFA-FM/COC-500467; GFA-COC-500496
Nhà máy
Sản phẩm
Mã số
Thời hạn hiệu lực
Nhà máy Chế biến Cao su Bến Súc
Địa chỉ: Ấp Gò Mối, Xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
SVR 3L
1612A04-001
11/2022 - 11/2025
(Cấp lần đầu: 12/2016)
Latex HA
1612A20-001
11/2022- 11/2025
 (Cấp lần đầu: 12/2016)
Nhà máy Chế biến Cao su Long Hòa
Địa chỉ: Ấp Tiên Phong, Xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
SVR CV60
1612A01-001
11/2022 - 11/2025
 (Cấp lần đầu: 12/2016)
SVR CV50
1612A02-001
11/2022 - 11/2025
 (Cấp lần đầu: 12/2016)
Nhà máy Chế biến Cao su Phú Bình
Địa chỉ: Ấp Bờ Cảng, Xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
SVR CV60
1612A01-002
11/20122- 11/2025
 (Cấp lần đầu: 12/2016)
SVR CV50
1612A02-002
11/2022- 12/2025
 (Cấp lần đầu: 12/2016)
SVR 10
1612A10-001
11/2022- 12/2025
 (Cấp lần đầu: 12/2016)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>