Tin tức >> Chính sách có liên quan

Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất

09/04/2020
Ngày 08/4/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chính thức ký ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 

Theo đó, Nghị định quy định:
1. Đối tượng áp dụng: 5 nhóm đối tượng, trong đó có 2 nhóm liên quan đến Hội viên Hiệp hội bao gồm:
Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp; Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; gia công cơ khí; Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản…
2. Các loại thuế và tiền thuê đất được gia hạn: thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu), thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất
3.  Trình tự, thủ tục gia hạn:
Các Hội viên gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.
Các Hội viên nghiên cứu Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ (đính kèm) và kịp thời tận dụng chính sách hỗ trợ của Chính phủ nhằm vượt qua khó khăn và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn đại dịch Covid-19.

 

Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam
 


Quay về Tải về...

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>