Tin tức >> Chính sách có liên quan

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

14/04/2020

Ngày 31/3/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra công điện về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19

Theo đó, quy định giờ giấc làm việc đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng nhà nước trong 2 tuần bắt đầu từ ngày 01/4/2020.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>