Tin tức >> Chính sách có liên quan

Hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

14/04/2020

Ngày 01/4/2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn số 9739/SLĐTBXH-LĐ về Hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, đối tượng áp dụng là Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là doanh nghiệp) có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.
Hướng dẫn quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện và các cơ quan có trách nhiệm liên quan.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>