Tin tức >> Chính sách có liên quan

Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030

14/04/2020

Ngày 26/3/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 468/QĐ-BKHĐT về Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030.

Theo đó, có các nội dung cụ thể như Yêu cầu giám sát, đánh giá; Các bên thực hiện giám sát, đánh giá; Nội dung giám sát, đánh giá; Các hoạt động thực hiện giám sát, đánh giá và thực hiện Báo cáo giám sát, đánh giá. Ngoài ra Hướng dẫn còn đính kèm Phụ đính khung hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững cho các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>