Tin tức >> Chính sách có liên quan

Giảm phí, lệ phí lĩnh vực kinh doanh vận tải từ 01/10 - 31/12/2022

05/10/2022

Ngày 29/9/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 59/2022/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải.


Theo đó, giảm từ 20 đến 50% một số loại phí, lệ phí trong hoạt động kinh doanh vận tải kể từ ngày 01/10 - 31/12/2022. Cụ thể:
- Giảm 20% phí trọng tải tàu, thuyền hoạt động hàng hải nội địa; phí bảo đảm hàng hải hoạt động hàng hải nội địa; lệ phí ra, vào cảng biển hoạt động hàng hải nội địa;
- Giảm 20% mức thu đối với 07/10 nội dung thu phí trong 02 khoản phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay; phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay;
- Giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt;
- Giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa và lệ phí ra, vào cảng bến thủy nội địa.
Thông tư 59/2022/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/10 đến hết ngày 31/12/2022.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>