Tin tức >> Chính sách có liên quan

Chi trả 1.155 tỷ đồng hỗ trợ từ bảo hiểm thất nghiệp chậm nhất là 10/9/2022

16/08/2022

Hơn 414.000 người lao động sẽ được nhận tiền hỗ trợ từ 1,8 - 3,3 triệu đồng/người từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 mà Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa ban hành. 


Người lao động được chi trả tiền hỗ trợ từ nguồn kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. (Ảnh:PV/Vietnam+)

 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.
Theo đó, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã ra Công văn 2216/BHXH-CSXH về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với NLĐ đã nộp hồ sơ đúng hạn thuộc đối tượng sau:
- Người lao động đang tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên);
- Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.
Khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ BHTN đến hết năm 2021 sẽ được sử dụng để tiếp tục chi trả hỗ trợ NLĐ và thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2022. Như vậy, hơn 414.000 người lao động sẽ được nhận tiền hỗ trợ từ 1,8-3,3 triệu đồng/người từ Quỹ BHTN theo Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15.
Việc ban hành Nghị quyết này tiếp tục khẳng định sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong việc hỗ trợ kịp thời, trực tiếp, thiết thực đối với người lao động, người sử dụng lao động tham gia BHTN vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Chính sách này cũng thể hiện vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết liệt trong công tác đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHTN của BHXH Việt Nam, luôn đồng hành cùng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương kịp thời đưa ra các đề xuất, giải pháp hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động khắc phục khó khăn, đảm bảo cuộc sống, phục hồi kinh doanh, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.
Để tổ chức, thực hiện kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã chỉ đạo toàn ngành phát huy lợi thế của hệ thống dữ liệu công nghệ thông tin, chú trọng thông tin, tuyên truyền để người lao động, người sử dụng lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng gói hỗ trợ đúng thời hạn được tiếp cận và thụ hưởng chính sách nhanh chóng; đặc biệt nêu cao vai trò, trách nhiệm nòng cốt của BHXH các địa phương để số tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN đến đúng, đủ, kịp thời tới người lao động.
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn triển khai gói hỗ trợ, kịp thời nắm bắt các khó khăn vướng mắc, phối hợp với bộ, ngành liên quan có các giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Thu Linh, Hồng Kiều, nguồn: https://thuvienphapluat.vn/cong-van/bao-hiem/Cong-van-2216-BHXH-CSXH-2022-tiep-tuc-chi-tra-ho-tro-lao-dong-theo-03-2021-UBTVQH15-526308.aspx, https://www.vietnamplus.vn/chi-tra-1155-ty-dong-ho-tro-tu-bao-hiem-that-nghiep-cham-nhat-la-109/811162.vnp, ngày 12 & 15/08/2022 (TN trích dẫn) 

 

 Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>