Tin tức >> Chính sách có liên quan

Đơn giản hóa thủ tục hải quan hướng tới hải quan phi giấy tờ năm 2022

14/02/2022

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Chỉ thị số 384/CT-TCHQ ngày 08/02/2022 về đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan hướng tới hải quan phi giấy tờ năm 2022.


Theo Chỉ thị số 384/CT-TCHQ ngày 08/02/2022, trong năm 2022, ngành hải quan tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp hướng đến mục tiêu hải quan phi giấy tờ và xây dựng thành công hải quan số, hải quan thông minh. Chỉ thị 384 nêu rõ, ngành hải quan phải xây dựng hệ thống công nghệ thông tin ngành hải quan tiên tiến, hiện đại, hướng tới mô hình hải quan số, hải quan thông minh với mức độ số hóa và tự động hóa cao đáp ứng yêu cầu thủ tục hải quan được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số (phi giấy tờ), mọi lúc, mọi nơi và trên mọi phương tiện; quản lý tự động các hoạt động nghiệp vụ hải quan trên môi trường số trong toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục hải quan cả trước, trong và sau thông quan. Bên cạnh đó, ngành tăng cường thực hiện việc trao đổi, kết nối và chuyển đổi số đối với các dữ liệu, chứng từ thuộc hồ sơ hải quan từ Hệ thống Một cửa quốc gia và hệ thống quản lý chuyên môn đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của các bộ, ngành với Hệ thống xử lý dữ liệu của ngành Hải quan.

Làm thủ tục thông quan hàng hóa tại Chi cục Hải quan Yên Bái. Ảnh minh họa: Tiến Khánh/TTXVN
Cũng theo Chỉ thị, cần đẩy nhanh tiến độ triển khai Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa ASEAN; tự động kết nối, trao đổi dữ liệu giữa Hệ thống Cơ chế một cửa ASEAN với hệ thống công nghệ thông tin của ngành hải quan; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đồng thời, toàn ngành phải nâng cao hiệu suất, hiệu quả sử dụng hệ thống máy soi, camera, seal điện tử và các trang thiết bị phục vụ kiểm tra, giám sát hải quan, trao đổi, kết nối kết quả kiểm tra, soi chiếu với Hệ thống xử lý dữ liệu trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trên, phải xây dựng nền tảng Hải quan số dựa trên ứng dụng dữ liệu lớn (Big data); hướng tới kết nối với các bên thông qua việc chia sẻ dữ liệu và các nền tảng số hóa để tạo các dịch vụ Hải quan số; ứng dụng tối đa các công nghệ mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để chủ động phấn đấu là đơn vị đi đầu trong kế hoạch chung về chuyển đổi số của Chính phủ, phấn đấu trở thành cơ quan Hải quan số hàng đầu trên thế giới trong thời gian tới.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>