Tin tức >> Chính sách có liên quan

Nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm (Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022)

14/02/2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.


Mục tiêu của Chương trình là phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu của giai đoạn 2021 2025: tăng trưởng GDP bình quân 6,5 7%/năm, chỉ tiêu nợ công dưới mức cảnh báo Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 23/2021/QH15, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn trong trung hạn và dài hạn…

Để đạt mục tiêu đề ra, Nghị quyết đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó có nhóm nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>