Tin tức >> Chính sách có liên quan

Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất khẩu trang, găng tay y tế

14/02/2022

Ngày 28/01/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 03/2022/TT-BCT về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch.


Theo đó, tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch trong Danh mục tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 03/2022/TT-BCT.

Đối với những lô hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch đã làm thủ tục hải quan tạm nhập từ ngày 01/01/2022 đến trước ngày 15/3/2022, được tiếp tục thực hiện tái xuất theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP. Danh mục mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch được ban hành kèm theo Thông tư 03/2022/TT-BCT gồm:
- Chương 39: Mã hàng 3926.20.90 (Mô tả mặt hàng: Găng tay y tế).
- Chương 40: Mã hàng 4015.11.00 (Mô tả mặt hàng: Găng tay y tế); Mã hàng 4015.19.10 (Mô tả mặt hàng: Găng tay y tế).
- Chương 62: Mã hàng 6210.10.90 (Mô tả mặt hàng: Bộ trang phục phòng chống dịch, gồm: quần áo, kính, khẩu trang y tế, mũ bảo hộ, găng tay, giày).
- Chương 63: Mã hàng 6307.90.40 (Mô tả mặt hàng: Khẩu trang y tế); Mã hàng 6307.90.90 (Mô tả mặt hàng: Khẩu trang y tế).
Thông tư 03/2022/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/3/2022 đến ngày 31/12/2022.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>