Tin tức >> Tin cao su trong nước

Đảng bộ cơ sở Công ty CP Cao su Thống Nhất: Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

30/03/2020

Thời gian qua, ngành cao su gặp nhiều khó khăn do giá xuất khẩu giảm mạnh, thời tiết không thuận lợi đã ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng khai thác mủ. Tuy nhiên, Đảng bộ cơ sở Công ty CP Cao su Thống Nhất đã lãnh đạo, chỉ đạo tập thể đảng viên và công nhân lao động hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.


 

Thu hoạch mủ cao su tại Nông trường Cao su Phong Phú (Công ty CP Cao su Thống Nhất)
Năng suất, lợi nhuận tăng cao
Ông Trần Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc (PTGĐ) Công ty CP Cao su Thống Nhất cho biết: Công ty CP Cao su Thống Nhất được chuyển đổi từ DN Nhà nước sang công ty cổ phần từ giữa năm 2006, với ngành nghề chủ lực là trồng và chăm sóc hơn 2.000 ha cao su. Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong nhiệm kỳ 2015 2020, Đảng bộ Công ty CP Cao su Thống Nhất đã tập trung chỉ đạo các giải pháp chuyển đổi chế độ cạo mủ, thâm canh, chăm sóc tốt vườn cây cao su nhằm bảo đảm chỉ tiêu về sản lượng. Đồng thời chuyển sang sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trồng chuối, mít, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định. Bên cạnh đó, Đảng bộ Công ty đã thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức tinh gọn, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, người lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty. Mặt khác Công ty đã chủ động, linh hoạt đề ra chủ trương, giải pháp kịp thời để lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm có lợi nhuận, thực hiện tốt nghĩa vụ giao nộp ngân sách Nhà nước, ổn định đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động.
Theo đó, nhiệm kỳ 2015 2020, Công ty CP Cao su Thống Nhất đã khai thác 6.035 tấn mủ, đạt 101% kế hoạch; năng suất vườn cây đạt 1,36 kg/ha; chế biến mủ cao su các loại đạt hơn 7.921 tấn. Tổng doanh thu đạt 527,47 tỷ đồng, đạt gần 111% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 127,451 tỷ đồng, đạt hơn 149% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước gần 48 tỷ đồng, đạt 124,2% kế hoạch.
Công nhân Công ty CP Cao su Thống Nhất cạo mủ cao su tại lô
Chú trọng phát triển Đảng viên
Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh là trọng tâm, Đảng bộ Công ty CP Cao su Thống Nhất xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đây là tiền đề cơ bản để Công ty thực hiện thành công các nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra. Cụ thể, Đảng bộ Công ty bám sát nội dung văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, hướng dẫn các Chi, Đảng bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Ông Trần Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, PTGĐ Công ty CP Cao su Thống Nhất cho biết thêm, đến thời điểm này, công tác tổ chức đại hội của Đảng bộ Công ty CP Cao su Thống Nhất đã hoàn tất, bảo đảm đúng tiến độ, mục đích yêu cầu. Quy trình nhân sự giới thiệu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ mới bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, cơ cấu, độ tuổi, tỷ lệ nữ theo quy định.
Theo đó, từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ Công ty CP Cao su Thống Nhất phát triển được 15 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 48 người. Để hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ Công ty đề ra hàng năm về công tác phát triển Đảng, Đảng ủy Công ty đã chú trọng nâng cao nhận thức, chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho công nhân lao động. Căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công nhân lao động để phát hiện những nhân tố tích cực, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Nói về công tác phát triển đảng viên mới tại Đảng bộ trong thời gian qua, ông Trần Văn Thành cho biết thêm, ngoài việc bảo đảm số lượng, chỉ tiêu được giao, việc phát triển đảng viên mới tại công ty luôn chú trọng đến chất lượng đội ngũ. Thông qua việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, các phong trào thi đua sản xuất tại các bộ phận, Công ty phát hiện các cá nhân điển hình để bồi dưỡng phát triển đưa vào hàng ngũ Đảng.
Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Đảng bộ Công ty thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện giải quyết kịp thời và đúng quy định các chế độ chính sách của Nhà nước như bảo hộ lao động, BHXH, BHYT, khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho công nhân lao động. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,2 triệu đồng/lao động/tháng. Song song đó, Công ty còn thực hành tiết kiệm chống lãng phí 1,67 tỷ đồng và đóng góp cho công tác an sinh xã hội, các quỹ và tổ chức từ thiện 11,254 tỷ đồng.
Tập thể đảng viên trong Đảng bộ luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong học tập, công tác, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh giản dị, phát huy tốt vai trò đảng viên, tạo được niềm tin trong quần chúng tại đơn vị. Đảng bộ Công ty CP Cao su Thống Nhất nhiều năm liền đạt “Trong sạch vững mạnh”. Năm 2017, Công ty được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>