Tin tức >> Tin cao su trong nước

Cao su Quasa Geruco quyết tâm khai thác đạt 7.600 tấn mủ

30/03/2020

Trong năm 2020, Công ty CP Cao su Quasa – Geruco quyết tâm khai thác 7.600 tấn mủ cao su, chăm sóc tốt 5.009 ha vườn cây kinh doanh, 2.049 ha vườn cây kiến thiết cơ bản, phấn đấu tăng năng suất vườn cây đạt 1,92 tấn/ha, tiền lương bình quân đạt 8 triệu đồng/người/tháng.


 

Các tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc nhận bằng khen của VRG
Phát biểu tại Hội nghị Người lao động(NLĐ) Công ty, ông Nguyễn Tiến Đức – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã biểu dương những kết quả mà tập thể CBNV Công ty đã đạt được trong năm 2019 và có những chỉ đạo để Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2020, ông nhấn mạnh: “Dự báo tình hình năm 2020 và những năm tiếp theo còn gặp nhiều khó khăn, do đó, Công ty cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đến NLĐ, kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của NLĐ để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể NLĐ, từ đó nỗ lực lao động sản xuất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh đó cần tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm nhằm hạ giá thành sản xuất”.
Năm 2019, Công ty khai thác được 7.325 tấn mủ, vượt 1,7% so với kế hoạch đề ra, tiêu thụ 11.126 tấn mủ, tổng doanh thu 336 tỷ đồng, lợi nhuận 24 tỷ đồng, tiền lương bình quân đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng. Công ty đã thực hiện chế độ cạo D4 trên toàn bộ diện tích, đồng thời để mủ đông tại lô nhằm chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu thị trường và giảm giá thành sản xuất, nâng cao năng suất của NLĐ.
Trong dịp này, Công ty đã công bố quyết định nghỉ hưu đối với ông Mai Văn Tý – Phó TGĐ Công ty kể từ ngày 01/3/2020. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của ông Mai Văn Tý trong quá trình xây dựng, phát triển của công ty. Trong phát biểu của mình, ông Mai Văn Tý bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo VRG, Công ty CP Cao su Quasa – Geruco đã quan tâm, hỗ trợ ông hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quá trình công tác.
Ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG trao quyết định nghỉ hưu cho ông Mai Văn Tý


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>