Tin tức >> Tin cao su trong nước

Công ty kính nổi Chu Lai được tiếp tục nhập khẩu săm lốp ô tô cũ

08/04/2016

 Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về việc nhập khẩu săm lốp ô tô, cao su đã qua sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp.


 Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với kiến nghị của các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, UBND tỉnh Ninh Bình về việc cho phép Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai – INDEVCO tiếp tục được nhập khẩu săm lốp ô tô, cao su đã qua sử dụng, bổ sung nguồn thu mua trong nước còn thiếu để sản xuất nhiên liệu tại Nhà máy xử lý phế thải cao su và plastic tại xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình phục vụ hoạt động sản xuất kính xây dựng; thời gian thực hiện đến hết năm 2021.

Trước mắt, cho phép Công ty INDEVCO nhập khẩu khối lượng không quá 260.000 tấn trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Công ty INDEVCO nhập khẩu đúng chủng loại, khối lượng, sử dụng đúng mục đích; tuân thủ các yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu và trong hoạt động sản xuất; mở rộng việc thu mua phế liệu, phế thải trong nước tiến tới thay thế nhập khẩu.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sau thời hạn 2 năm được phép nhập khẩu săm lốp ô tô, cao su đã qua sử dụng nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình nhập khẩu, tái chế săm lốp ô tô, cao su đã qua sử dụng và điều kiện bảo vệ môi trường của Nhà máy để có căn cứ xem xét, cho phép tiếp tục nhập khẩu.
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra điều kiện hoạt động bảo vệ môi trường và cấp Giấy xác nhận điều kiện bảo vệ môi trường trong quá trình xử lý phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo quy định.
Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Ninh Bình kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động nhập khẩu, công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất, báo cáo theo quy định.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn Công ty INDEVCO về thuế nhập khẩu, thủ tục nhập khẩu, thông quan tại các cửa khẩu; UBND tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu và hoạt động sản xuất của Công ty INDEVCO theo đúng quy định.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>