Tin tức >> Kinh tế trong nước có liên quan

Xuất khẩu lâm sản tháng 8 tăng 16%

03/09/2019

Theo số liệu công bố của Tổng cục Lâm nghiệp, giá trị xuất khẩu lâm sản tháng 8/2019 ước đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 16% so với với cùng kỳ 2018. 


Xuất siêu lâm sản 8 tháng đầu năm 2018 đạt trên 5,4 tỷ USD
Với giá trị xuất khẩu đạt được trong tháng 8 này đã nâng tổng giá trị xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2019 ước đạt trên 7 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm khoảng 26,6% tỷ trọng xuất khẩu ngành nông nghiệp, tăng 3,8% so với tháng 8/2018.
Cũng theo Tổng cục Lâm nghiệp, thị trường xuất khẩu lâm sản hiện nay chủ yếu vẫn là 5 thị trường: Mỹ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc và Hàn Quốc, chiếm gần 80% tổng kim ngạch xuất khẩu lâm sản.
Về chi trả dịch vụ môi trường rừng, tổng hợp đến 20/8/2019, cả nước đã thu được trên 1.800 tỷ đồng đạt 57,36% kế hoạch thu năm 2019, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, Quỹ Trung ương thu được trên 1.200 tỷ đồng đạt 55% kế hoạch năm 2019, bằng 102% so với cùng kỳ năm 2018. Quỹ tỉnh thu 574 tỷ đồng đạt 63,4% kế hoạch năm 2019, bằng 134% so với cùng kỳ năm 2018. Tính đến ngày 20/8/2019, Quỹ tỉnh đã giải ngân xấp xỉ 2.300 tỷ đồng đạt 95% kế hoạch năm 2018.
Bên cạnh đó,Theo Tổng cục Lâm nghiệp, hiện cả nước đã trồng xấp xỉ 136 triệu ha rừng tập trung, đạt 64% kế hoạch năm, bằng 91,2% so với cùng kỳ năm 2018. Về khai thác rừng trồng tập trung tháng 8 khoảng 18.000ha, sản lượng ước khoảng 1,68 triệu m3. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019 ước đạt 140.000 ha, sản lượng khoảng 13,0 triệu m3, tương đương 66,7% kế hoạch năm 2019, tăng 5,4 % so với cùng kỳ năm 2018.
Trong tháng 8, cả nước đã phát hiện 880 vụ vi phạm các quy định của pháp luật lâm nghiệp, giảm 149 vụ (giảm 14%) so với tháng 8/2018. Diện tích rừng bị thiệt hại do phá rừng là 37ha, giảm 24ha (giảm 39%) so với tháng 8/2018.
Lũy kế tính đến ngày 21/8/2019, cả nước đã phát hiện 7.681 vụ vi phạm các quy định của Luật Lâm nghiệp, giảm trên 1.300 vụ (tương ứng giảm 15%) so với 8 tháng năm 2018, diện tích bị thiệt hại do phá rừng 433 ha, giảm 21ha (giảm 5%) so với 8 tháng năm 2018.
Tuy nhiên, theo Tổng cục Lâm nghiệp, do tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, nắng nóng, khô hạn gay gắt tại các tỉnh Nam trung bộ, mặc dù Trung ương và các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp Phòng chống cháy rừng đã hạn chế thấp nhất số vụ và diện tích thiệt hại, song cả nước vẫn xảy ra 48 vụ cháy rừng, giảm 25% số vụ và 62,7% diện tích thiệt hại so với tháng trước.
Cháy rừng xảy ra chủ yếu tại các tỉnh miền Trung như: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định và tính chung 8 tháng, diện tích rừng bị thiệt hại do cháy là 1.784 ha rừng các loại, tăng 1.465 ha so với cùng kỳ năm 2018 nên Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị các ban ngành, địa phương tăng cường hơn nữa công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời gian tới.

Nguyên Huân, nguồn: https://nongnghiep.vn/xuat-khau-lam-san-thang-8-tang-16-post248258.html, ngày 28/8/2019 (TH trích dẫn) Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>