Thông tin hội viên >> Danh bạ Hội viên

PTN DEVELOPMENT – CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PTN
23/05/2016

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Kinh doanh – Xuất khẩu – Nhập khẩu


Xem thêm...
KHANG NGỌC HƯNG – CÔNG TY CP KHANG NGỌC HƯNG
24/03/2016

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Kinh doanh – Xuất khẩu cao su thiên nhiên; Hoạt động vận tải


Xem thêm...
THẮNG LỢI – BÌNH THUẬN – CÔNG TY CP CAO SU THẮNG LỢI – BÌNH THUẬN
01/02/2016

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
HIỆP THÀNH – CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP CAO SU HIỆP THÀNH
23/10/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – Nhập khẩu cao su thiên nhiên


Xem thêm...
SÀI GÒN SAO – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – SẢN XUẤT SÀI GÒN SAO
23/10/2015

Lĩnh vực chính: Sản phẩm cao su

 

Hoạt động chính: Chế biến – Kinh doanh


Xem thêm...
CHƯ SÊ – KAMPONG THOM – CÔNG TY CP CAO SU CHƯ SÊ – KAMPONG THOM
19/08/2015

 

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – Nhập khẩu 


Xem thêm...
LAI CHÂU – CÔNG TY CP CAO SU LAI CHÂU
19/08/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh


Xem thêm...
TẬP ĐOÀN CAO SU – TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CP
08/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Sản phẩm cao su – Gỗ cao su – Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu cao su thiên nhiên; Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu sản phẩm công nghiệp cao su và nguyên phụ liệu ngành công nghiệp cao su; Trồng rừng – Sơ chế – Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu các sản phẩm nguyên liệu gỗ cao su, gỗ thành phẩm; Đầu tư kinh doanh các khu công nghiệp trên đất cao su


Xem thêm...
THUẬN AN - CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
08/07/2015

Lĩnh vực chính: Gỗ cao su

 

Hoạt động chính: Sơ chế – Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu – Nhập khẩu


Xem thêm...
Y TẾ CAO SU – TRUNG TÂM Y TẾ CAO SU
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Y tế


Xem thêm...
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI – TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Hội chợ và Triển lãm


Xem thêm...
VRG KHẢI HOÀN – CÔNG TY CỔ PHẦN VRG KHẢI HOÀN
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Sản phẩm cao su

 

Hoạt động chính: Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
VISORUTEX - XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SẢN XUẤT THỰC NGHIỆM CAO SU VIỆT XÔ VISORUTEX
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Sản phẩm cao su

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu cao su thiên nhiên


Xem thêm...
VIỆT ÚC ĐỆ NHỊ – CÔNG TY TNHH CAO SU NHỰA VIỆT ÚC ĐỆ NHỊ
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Sản phẩm cao su

 

Hoạt động chính: Chế biến – Sản xuất sản phẩm từ nhựa và cao su, sản xuất nhựa nguyên sinh, cao su tổng hợp


Xem thêm...
VIỆT PHÚ THỊNH - CÔNG TY CP CAO SU VIỆT PHÚ THỊNH
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính:Trồng –  Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – Nhập khẩu cao su thiên nhiên 


Xem thêm...
VIỆT LÀO – CÔNG TY CP CAO SU VIỆT LÀO
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
VIỆN RRIV – VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật

 

Hoạt động chính: Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật KHCN các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp cao su thiên nhiên


Xem thêm...
VẠN THÀNH – CÔNG TY TNHH NỆM VẠN THÀNH
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Sản phẩm cao su

 

Hoạt động chính: Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
TRƯỜNG - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CAO SU
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Dịch vụ – Đào tạo – Nghiên cứu khoa học


Xem thêm...