Thông tin hội viên >> Danh bạ Hội viên

R1 - CÔNG TY TNHH R1 INTERNATIONAL (VIỆT NAM)
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Kinh doanh – Xuất khẩu cao su thiên nhiên


Xem thêm...
QUASA-GERUCO – CÔNG TY CP QUASA-GERUCO
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
QUẢNG TRỊ - CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG TRỊ
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
QUẢNG NGÃI – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG NGÃI
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh


Xem thêm...
QUẢNG NAM - CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG NAM
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh


Xem thêm...
PHƯỚC HÒA KAMPONG THOM – CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CAO SU PHƯỚC HÒA KAMPONG THOM
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế


Xem thêm...
PHƯỚC HÒA – CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Gỗ cao su

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – Nhập khẩu cao su thiên nhiên; Trồng – Sơ chế – Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu – Nhập khẩu gỗ cao su


Xem thêm...
PHÚ RIỀNG - CÔNG TY TNHH MTV CAO SU PHÚ RIỀNG
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
PHÚ AN – CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ AN
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu cao su thiên nhiên


Xem thêm...
PETROLIMEX PITCO - CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
NHẬT NAM - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHẬT NAM
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
NGÂN HÀNG SHB.HCM – NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH TP.HCM
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Dịch vụ ngân hàng

 

Hoạt động chính: Dịch vụ tiền gửi, tiền vay, bảo lãnh, thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại


Xem thêm...
NAM LONG - CÔNG TY TNHH NAM LONG
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Sản phẩm cao su

 

Hoạt động chính: Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
NAM GIANG QUẢNG NAM – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU NAM GIANG – QUẢNG NAM
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su thiên nhiên – Kinh doanh khách sạn; xây dựng dân dụng, cơ sở hạ tầng nông thôn, miền núi; vận tải hàng bằng đường bộ

 


Xem thêm...
NAM CƯỜNG NACOL – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM CƯỜNG
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Sản phẩm cao su

 

Hoạt động chính: Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu cao su thiên nhiên; Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu găng tay 


Xem thêm...
MINH TÂN - CÔNG TY TNHH CAO SU MINH TÂN
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – Nhập khẩu cao su thiên nhiên; Sơ chế – Kinh doanh gỗ cao su


Xem thêm...
MARDEC SÀI GÒN – CÔNG TY TNHH CAO SU MARDEC SÀI GÒN
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Sơ chế – Xuất khẩu


Xem thêm...
MANG YANG - CÔNG TY TNHH MTV CAO SU MANG YANG
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Xuất khẩu


Xem thêm...
MAI VĨNH - CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAO SU MAI VĨNH
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – Nhập khẩu


Xem thêm...
MAI THẢO - CÔNG TY TNHH MAI THẢO
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...