Thông tin hội viên >> Danh bạ Hội viên

GERU SPORT - CÔNG TY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Sản phẩm cao su

 

Hoạt động chính: Sơ chế – Kinh doanh cao su thiên nhiên; Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu sản phẩm cao su


Xem thêm...
EA H’LEO - CÔNG TY TNHH MTV CAO SU EA H’LEO
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
ĐỒNG PHÚ - CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Sản phẩm cao su – Gỗ cao su

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu cao su thiên nhiên – Chế biến – Kinh doanh gỗ cao su

 


Xem thêm...
ĐỒNG NAI - CÔNG TY TNHH MTV – TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI
06/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Gỗ cao su

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu cao su thiên nhiên; Trồng – Sơ chế – Chế biến – Kinh doanh gỗ cao su


Xem thêm...
ĐÔNG NAM Á - CÔNG TY TNHH CAO SU ĐÔNG NAM Á
06/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
ĐỖ KIM THÀNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỖ KIM THÀNH
06/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
ĐỊA ỐC CAO SU – CÔNG TY CP XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
06/07/2015

Lĩnh vực chính: Dịch vụ, hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Nhận thầu xây lắp; Tư vấn khảo sát, thiết kế; Đầu tư và kinh doanh bất động sản, chứng khoán


Xem thêm...
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU
06/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su thiên nhiên; Đầu tư, xây dựng


Xem thêm...
ĐẮK LẮK – CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
06/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
ĐÀ NẴNG DRC - CÔNG TY CP CAO SU ĐÀ NẴNG
06/07/2015

Lĩnh vực chính: Sản phẩm cao su

 

Hoạt động chính: Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...