Thông tin hội viên >> Danh bạ Hội viên

HƯƠNG KHÊ HÀ TĨNH – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU HƯƠNG KHÊ – HÀ TĨNH

05/03/2018
Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu

Tên viết tắt: HKRC
Địa chỉ: Xóm 9, xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại: 0239.3871 571
Fax: 0239.3871 571
Email: caosuhk@gmail.com
Thủ trưởng: Ông Trần Thanh Hà – Tổng Giám đốc
Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên
Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu
Sản phẩm chính: SVR 10 (300 – 1.000 tấn/năm)
Quy mô lao động: 460 người
Thị trường chính: Việt Nam, ủy thác xuất khẩu
Tổng doanh thu: 6,4 tỷ VNĐ (2018)
Người liên hệ: Ông Trần Thanh Hà – Tổng Giám đốc
Điện thoại: 0966 446 868
Email: thanhha.cshk@gmail.com


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>