Hoạt động >> Hoạt động khác

Tổ chức kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hiệp hội và Hội đồng quản lý Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su lần 1 năm 2024

07/06/2024

Cuộc họp Ban Chấp hành (BCH), Ban Kiểm tra (BKT) và Hội đồng quản lý Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su (Quỹ BHXKCS) lần 1 năm 2024 đã được tổ chức vào sáng ngày 08/5/2024 với sự tham gia của thành viên BCH, thành viên BKT, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ cùng đại diện các đơn vị Bộ, ngành nhằm đánh giá, thảo luận và đóng góp ý kiến về kết quả hoạt động của Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) và Quỹ BHXKCS trong năm 2023 và quý I năm 2024, đồng thời đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. 


Ông Võ Hoàng An – Tổng Thư ký VRA – đã báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2023, Sơ kết hoạt động Quý I và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hiệp hội.Trong năm 2023 và quý I năm 2024, Hiệp hội đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn: Đại hội nhiệm kỳ VI (2023 - 2028); Tổ chức đoàn giao dịch thương mại thuộc chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia tại Đức; Tổ chức thành công Hội nghị Hội viên năm 2023 khu vực Lào - Campuchia - Tây Nguyên tại Lào; Tổ chức đoàn công tác của VRA đi làm việc tại Lào; Tổ chức chuỗi sự kiện gồm: Hội thảo chuyên ngành cao su, Hội nghị quốc tế kết hợp Họp mặt Doanh nhân Cao su Việt Nam (Rubber Dinner) năm 2023.
Bên cạnh đó, Hiệp hội còn kiến nghị với Bộ ngành các vấn đề tồn tại về môi trường để xây dựng chính sách môi trường cho ngành cao su. Về phương hướng kế hoạch năm 2024, Hiệp hội đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là: Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, xây dựng các chương trình đa dạng, hiệu quả nhằm hỗ trợ hội viên trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu, mở rộng thị trường và tìm kiếm khách hàng mới; Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên; Tiếp tục tăng cường kết nối, quan hệ Bộ, ngành: đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho Hội viên thông qua cải thiện chính sách; Phát triển Thương hiệu ngành cao su Việt Nam thông qua việc cấp và quản lý sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam” của VRA; Thực hiện đề xuất giải pháp quản lý và nâng cao chất lượng cao su thiên nhiên Việt Nam; Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, số liệu và tham gia đóng góp ý kiến với các nước và tổ chức cao su quốc tế.
Bà Nguyễn Thị Kiều Nương - Giám đốc Quỹ BHXKCS đã trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023, 4 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch tài chính năm 2024 của Quỹ BHXKCS. Quỹ chi hỗ trợ trong năm 2023 là 18,1 tỷ đồng cho 86 lượt đơn vị Thành viên. Trong cuộc họp, Quỹ BHXKCS đề xuất thu kinh phí đóng góp từ các đơn vị Thành viên năm 2024 khi giá xuất khẩu cao su bình quân năm ≥ 38 triệu đồng/tấn; Dự toán hỗ trợ các đơn vị Thành viên trong hoạt động xúc tiến thương mại và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chế biến cao su năm 2024; Đề xuất xin ý kiến về nội dung hỗ trợ mới: Hỗ trợ Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam một phần chi phí thực hiện công tác nghiên cứu phát triển giống cây cao su.
Các đại biểu tham dự họp đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến về tình hình và kế hoạch hoạt động của Hiệp hội. Kết luận cuộc họp, ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch VRA, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ BHXKCS – đã thông qua nội dung báo cáo, thống nhất các đề xuất và định hướng cụ thể các công tác trọng tâm trong năm 2024 của Hiệp hội và Quỹ BHXKCS trong thời gian tới. Năm 2024, Hiệp hội dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị hội viên khu vực Duyên hải miền Trung, bao gồm Bắc và Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Về kiến nghị chính sách, Hiệp hội tiếp tục thực hiện thường xuyên việc thu thập thông tin các vướng mắc của Hội viên và gửi kiến nghị chính sách đến các cơ quan chủ quản; Tăng cường kết nối, quan hệ Bộ, ngành thông qua việc tham dự các hội thảo, hội nghị, đoàn công tác và đề án; làm việc với các Bộ ngành về chính sách, cung cấp thông tin, số liệu kể cả cho địa phương; Tiếp tục duy trì việc đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế, tham dự hội nghị, hội thảo để cung cấp thông tin và tăng cường kết nối giao thương.
Một số hoạt động của VRA trong năm 2023
Về chương trình phát triển bền vững gắn với tăng trưởng xanh, tín chỉ các-bon, Hiệp hội tiếp tục triển khai trong điều kiện và khả năng cho phép. Hiệp hội chuẩn bị thông tin cung cấp cho các đơn vị Hội viên về Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR). Đồng thờii, tăng cường làm việc với các đoàn nước ngoài và cơ quan chủ quản để chủ động nắm bắt thông tin nhanh hơn và có những đề xuất phù hợp để đảm bảo quyền lợi và hỗ trợ cho Hội viên tháo gỡ khó khăn trong việc đáp ứng EUDR. Hiệp hội cần chủ động tìm hiểu thông tin, tư vấn cụ thể về tín chỉ các-bon để giúp Hội viên tiếp cận và nắm bắt thông tin và có điều kiện tham gia.
Đối với Quỹ BHXKCS, thống nhất công nhận Hội viên Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam là Thành viên Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su. Thống nhất báo cáo hoạt động năm 2023 của Quỹ. Công tác quản lý tài chính Quỹ được thực hiện chặt chẽ đúng quy định quản lý tài chính của Quỹ và quy định của pháp luật. Hoạt động tài chính Quỹ được kiểm toán, được Cục Tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính làm việc kiểm tra xem xét định kỳ với Quỹ. Thống nhất kế hoạch tài chính, kế hoạch chi Quỹ năm 2024. Về việc hỗ trợ tài chính cho Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam nghiên cứu phát triển giống cây cao su đã được rà soát kỹ về quy định của Nhà nước, quy định của Quỹ về chủ trương hỗ trợ, mức hỗ trợ, đối tượng được hỗ trợ và quy trình thực hiện cụ thể. Nguồn kinh phí Quỹ có nguồn gốc trực tiếp hoặc gián tiếp từ Nhà nước. Theo quy định của pháp luật, quy định của Quy chế quản lý tài chính Quỹ, việc sử dụng Quỹ bên cạnh công tác kiểm tra và rà soát của Quỹ, các đơn vị Thành viên nhận hỗ trợ tài chính từ Quỹ có trách nhiệm chủ động kiểm tra rà soát nhằm đảm bảo về quản lý tài chính và quản lý đầu tư, tránh việc có sự trùng lặp về chi phí.

Văn phòng HHCSVN (Thanh Vân) Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>