Hoạt động >> Hoạt động khác

Họp Hội đồng Thẩm định Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam” lần 1 năm 2024

07/06/2024

Ngày 08/5/2024, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng Thẩm định (HĐTĐ) Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam” (NHCN) lần 1 năm 2024. Cuộc họp có sự tham dự của 09/12 thành viên HĐTĐ, 07/10 thành viên Tổ Chuyên gia đánh giá cao su thiên nhiên (Tổ Chuyên gia) cùng Tổ Thư ký Nhãn hiệu chứng nhận (Tổ Thư ký).
 


Quang cảnh buổi họp

Tại cuộc họp, ông Võ Hoàng An – Phó Chủ tịch HĐTĐ, Tổ trưởng Tổ Chuyên gia báo cáo kết quả thực hiện công tác NHCN năm 2023 và kế hoạch năm 2024.Theo đó, năm 2023, Tổ Chuyên gia đã triển khai (1) Rà soát, điều chỉnh quy định về hướng dẫn đánh giá và các phụ lục kèm theo; tiếp tục nghiên cứu về phương pháp đánh giá rút gọn, đánh giá qua hướng tiếp cận quản trị rủi ro để phù hợp thực tế; (2) Nghiên cứu, điều chỉnh cơ cấu điểm phù hợp giữa các khâu, đồng thời rà soát, giảm tải khâu đánh giá hồ sơ, tránh trùng lặp hồ sơ giữa các khâu, giảm tải các hồ sơ mang tính bảo mật tại đơn vị; (3) Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đánh giá, thẩm định thực địa tại các đơn vị sử dụng NHCN. Đối với Bộ tiêu chí hướng dẫn cách thức đánh giá theo hướng rút gọn NHCN, Tổ Chuyên gia đã đề xuất điều chỉnh phụ lục yêu cầu hồ sơ, ghi rõ các hồ sơ cần gửi về trước qua bản scan và hồ sơ cần chuẩn bị tại đơn vị. Ngoài ra, các khâu Thị trường kinh doanh, Nguyên liệu và Quản lý chất lượng cũng cập nhật tiêu chí đánh giá mỗi khâu. Đối với kế hoạch công tác năm 2024, các chuyên gia phụ trách đề xuất giảm tải phạm vi đánh giá cho một số đơn vị giám sát định kỳ có quá trình thực hiện tốt trong nhiều năm tham gia NHCN. Với quy mô phát triển của NHCN ngày càng mở rộng, số lượng các sản phẩm, nhà máy cần đánh giá gia tăng, Tổ Chuyên gia đã thống nhất cao đề xuất bổ sung nhân sự nhằm đảm đương khối lượng công việc và đáp ứng nhân sự ổn định trong quá trình tham gia công tác thẩm định tại đơn vị.

 

Một số ý kiến đóng góp và đề xuất được Hội đồng xem xét và đồng thuận cao như: Nghiên cứu bổ sung hình thức thực hiện đánh giá qua kiểm tra mẫu lưu; Cập nhật quy trình, quy chế để tiệm cận với xu hướng phát triển bền vững, thắt chặt quy định truy xuất nguồn gốc của thị trường quốc tế;Thúc đẩy việc đảm bảo chất lượng, nếu nhận được khiếu nại từ khách hàng của các công ty được cấp quyền sử dụng NHCN cần có phương án xử lý phù hợp nhằm duy trì hình ảnh Nhãn hiệu; Đẩy mạnh việc mở rộng cấp quyền sử dụng nhãn hiệu và tuyên truyền, quảng bá Nhãn hiệu; Tiếp tục theo đuổi mục tiêu nâng NHCN thành Thương hiệu quốc gia.
Kết luận cuộc họp, ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch HĐTĐ – thống nhấtKế hoạch công tác năm 2024; Danh sách các sản phẩm giám sát định kỳ và gia hạn năm 2024; Đề xuất bổ sung nhân sự Tổ Chuyên gia; Đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí đánh giá rút gọn và Quy trình Thẩm định quyền sử dụng NHCN. Thời gian tới, Hiệp hội đẩy mạnh công tácquảng bá, thu hút thêm các doanh nghiệp khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Campuchia và Lào đăng ký tham gia sử dụng NHCN;Kiến nghị Cơ quan quản lý nhà nước các chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao vị thế cho NHCN, tiếp tục theo đuổi mục tiêu trong dài hạn nghiên cứu việc nâng cấp NHCN lên thành thương hiệu quốc gia. Bên cạnh đó, HĐTĐ thống nhất chủ trương và giao Tổ Chuyên gia tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cập nhật tiêu chí đánh giá, quy trình, quy chế thẩm định để phù hợp với tình hình thực tế và công tác tổ chức sản xuất tại các đơn vị.

Văn phòng HHCSVN (Hương Giang) Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>