Hoạt động >> Hoạt động khác

Tổ chức kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hiệp hội và Hội đồng quản lý Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su lần 2 năm 2023

07/12/2023
Nhằm thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua phương hướng hoạt động của Hiệp hội, Quỹ bảo hiểm xuất khẩu cao su (Quỹ BHXKCS) năm 2024 cũng như trao đổi về công tác tổ chức Hội thảo và Họp mặt doanh nhân Việt Nam năm 2023, Chủ tịch Hiệp hội Cao su Việt Nam đã triệu tập cuộc họp Ban Chấp hành (BCH), Ban Kiểm tra (BKT) Hiệp hội và Hội đồng quản lý Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su (HĐQL Quỹ) lần thứ 2 năm 2023 vào ngày 29/11/2023.
Toàn cảnh cuộc họp
Ông Võ Hoàng An – Tổng Thư ký Hiệp hội – Báo cáo sơ kết hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Hiệp hội Cao su Việt Nam (Hiệp hội). Trong năm 2023, Hiệp hội đã tổ chức thành công một số các sự kiện lớn như Đại hội nhiệm kỳ VI (2023 – 2028); Đoàn giao dịch thương mại thuộc chương trình xúc tiến thương mại (XTTM) Quốc gia tại CHLB Đức; Đoàn công tác đi làm việc tại Lào…
Ngoài ra, kiến nghị chính sách được Hiệp hội đặt làm nhiệm vụ trọng tâm nhằm tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp và ngành cao su: Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính để phản ánh vườn cây vườn cây cao su là tài sản sinh học chứ không phải là tài sản cố định; Kiến nghị được áp dụng chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng sản phẩm cao su sơ chế; Kiến nghị với Bộ ngành các vấn đề tồn tại về môi trường để xây dựng chính sách môi trường cho ngành cao su; Thực hiện nhiều văn bản kiến nghị gửi đến Bộ ngành đề nghị hỗ trợ giải quyết ách tắc trong thủ tục hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp xuất khẩu cao su. Đồng thời, trong năm 2023 Hiệp hội tiếp tục thực hiện đánh giá gia hạn, giám sát định kỳ và thẩm định mới đối với tổng cộng 96 sản phẩm của 33 nhà máy thuộc 21 đơn vị.
Về phương hướng kế hoạch năm 2024, Hiệp hội đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác XTTM, xây dựng các chương trình đa dạng, hiệu quả nhằm hỗ trợ Hội viên trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu, mở rộng thị trường và tìm kiếm khách hàng mới; Đẩy mạnh công tác phát triển Hội viên, tăng cường kết nối, thăm hỏi trao đổi nhằm nắm bắt tình hình khó khăn của đơn vị; Tiếp tục tăng cường kết nối, quan hệ Bộ, ngành; Phát triển Thương hiệu ngành cao su Việt Nam thông qua việc cấp và quản lý sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam” của Hiệp hội; Thực hiện đề xuất giải pháp quản lý và nâng cao chất lượng cao su thiên nhiên Việt Nam; Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, số liệu và tham gia đóng góp ý kiến với các nước và tổ chức cao su quốc tế; Tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế; Tổ chức các đoàn khảo sát thị trường.
Bà Nguyễn Thị Kiều Nương – Thành viên HĐQL, Giám đốc Quỹ BHXKCS báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2024. Theo đó, trong năm 2023, Quỹ BHXKCS đã tăng cường hỗ trợ tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị Thành viên với tổng số tiền chi hỗ trợ trong năm 2023 là hơn 18 tỷ đồng cho 107 lượt đơn vị Thành viên với các nội dung: (1) Hỗ trợ 27 Thành viên 30% chi phí thực hiện hoạt động XTTM ngành, gồm: Tham dự chương trình Họp mặt Doanh nhân cao su Việt Nam kết hợp với Hội nghị quốc tế chuyên ngành cao su của Hiệp hội; (2) Hỗ trợ 12 Thành viên 30% phí sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam” của Hiệp hội; (3) Hỗ trợ 14 Thành viên một phần lãi suất vay vốn ngân hàng phục vụ cho tái đầu tư, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh xuất khẩu cao su; (4) Hỗ trợ 15 Thành viên một phần chi phí ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chế biến cao su; (5) Hỗ trợ 18 Thành viên một phần chi phí xử lý dịch bệnh nặng lan rộng và bệnh mới phát hiện rụng lá đốm tròn trên vườn cây cao su; (6) Các khoản hỗ trợ khó khăn do xuất khẩu cao su bị lỗ do nguyên nhân khách quan và hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, rủi ro. Trong cuộc họp, Quỹ BHXK đề xuất xem xét có nghị quyết cụ thể về phương thức quản lý quỹ và cách sử dụng nguồn quỹ phù hợp với quy định hiện hành.
Kết luận cuộc họp, ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ BHXKCS đã thông qua các định hướng trọng tâm trong năm 2024 của Hiệp hội và Quỹ BHXKCS. Trong giai đoạn tiếp theo, Hiệp hội cần duy trì và thực hiện tốt các nội dung sau: Tiếp tục thực hiện công tác kết nối với các Hội viên, doanh nghiệp ở khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung; Đẩy mạnh kết nối Bộ, ngành để giải quyết hiệu quả các khó khăn, vướng mắc của Hội viên. Tăng cường kiến nghị chính sách về thuế, tiền thuê đất và các vướng mắc khác; Khuyến khích, hỗ trợ Hội viên tham gia và đề cử danh sách các Hội viên đạt tiêu chí đối với danh hiệu do Bộ ngành các cấp xét chọn; Duy trì phát hành các ấn phẩm định kỳ nhằm đánh giá tình hình ngành và kiến nghị chính sách. Đặc biệt chú trọng vào lĩnh vực tăng trưởng xanh, phát triển xanh, khuyến khích áp dụng công nghệ 4.0 trong quản lý; Tăng cường quảng bá Nhãn hiệu chứng nhận để gia tăng số lượng Hội viên tham gia; Kết nối Bộ, ngành để có những chính sách hỗ trợ Hội viên có quyền lợi đảm bảo tốt hơn khi được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”.
Đối với Quỹ BHXKCS, tiếp tục thực hiện các công tác hỗ trợ tài chính hiệu quả và kịp thời cho các Thành viên. Thống nhất ý kiến của Giám đốc Quỹ về đề xuất cần tăng cường quy chế quản lý tài chính rõ ràng, minh bạch hơn. Về yêu cầu hỗ trợ của Viện nghiên cứu Cao su và Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su trong việc nghiên cứu giống và thực hiện khảo sát đào tạo, đề nghị Quỹ BHXKCS xem xét khả năng hỗ trợ cho các đơn vị dựa trên khả năng tài chính và phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Văn phòng HHCSVN (Thanh Ngân) Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>