Tin tức

Về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ, nhờn.

14/07/2022

Vào ngày 06/7/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ, nhờn. 


Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ, nhờn từ ngày 11/7 đến hết ngày 31/12/2022 có những thay đổi như sau:
TT
Hàng hóa
Đơn vị tính
Mức thuế (đồng/đơn vị
hàng hóa)
1
Xăng, trừ etanol
lít
1.000
2
Nhiên liệu bay
lít
1.000
3
Dầu diesel
lít
500
4
Dầu hỏa
lít
300
5
Dầu mazut
lít
300
6
Dầu nhờn
lít
300
7
Mỡ nhờn
kg
300
Từ ngày 01/01/2023, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn được thực hiện theo quy định tạiMục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.
Tổng cục Thuế cho biết thêm, Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23 tháng 3 năm 2022 và Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
Không áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2022.
Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 11/7/2022.
 
 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>