Tin tức

Gia Lai xây dựng phương án chuyển đổi diện tích cao su kém hiệu quả

11/07/2022

UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các sở, ban, ngành; UBND các huyện Chư Prông, Chư Pưh về việc triển khai thực hiện thông báo số 173/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về xử lý diện tích cao su chết, kém phát triển.


Theo đó, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Công văn số 58/UBND-KTTH ngày 11/01/2022 về việc xây dựng phương án xử lý diện tích cao su bị chết và kém phát triển. Trong đó, đối với 12.039 ha cao su chết và kém phát triển đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chuyển đổi tại Văn bản số 6927/BNN-TCLN ngày 06/9/2018: Tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp từ năm 2018 đến nay; thống kê cụ thể các doanh nghiệp đã xây dựng phương án chuyển đổi, phương án trồng thử nghiệm và kết quả thử nghiệm các loại cây trồng khác; đề xuất của doanh nghiệp và kết quả xử lý của các sở, ngành có liên quan; việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều chỉnh 3 loại rừng; tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh.

Ảnh: Đức Thụy
Bên cạnh đó, đối với diện tích cao su tiếp tục có hiện tượng chết và kém phát triển khác cần kiểm tra, xác định nguyên nhân, tổng hợp nhu cầu chuyển đổi của các doanh nghiệp; đối chiếu với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương; tham mưu, đề xuất hướng xử lý cụ thể. Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch về thời gian, lộ trình thực hiện đối với việc xử lý diện tích cao su chết, kém phát triển và báo cáo kế hoạch này về UBND tỉnh.
 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>