Tin tức >> Tin cao su trong nước

Thu hồi nhiều diện tích đất do Tổng công ty Cao su Đồng Nai quản lý

15/03/2021

UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định thu hồi đất do Công ty TNHH Tổng công ty Cao su Đồng Nai quản lý do giảm nhu cầu sử dụng đất tại thị trấn Trảng Bom.


UBND tỉnh Đồng Nai quyết định thu hồi các thửa đất số 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 1026 tại tờ bản đồ địa chính số 12, thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom), có tổng diện tích 55.629 m2, do Công ty TNHH Tổng công ty Cao su Đồng Nai quản lý.

Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Đồng Nai
 tại Tổng công ty Cao su Đồng Nai
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đất bị thu hồi theo quy định tại Điểm a Khoản 1, Điều 65, Luật Đất đai năm 2013. Việc thu hồi UBND tỉnh giao cho Chủ tịch UBND thị trấn Trảng Bom có trách nhiệm trao quyết định cho Tổng công ty Cao su Đồng Nai. Trường hợp Công ty không nhận quyết định này, họp vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND thị trấn Trảng Bom, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư.
Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, cắm mốc ranh giới khu đất để bàn giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai. UBND tỉnh giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai thực hiện việc bồi thường hỗ trợ cho Tổng công ty Cao su Đồng Nai. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bồi thường giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý với diện tích 90.657 m2, tất cả diện tích trên thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>