Tin tức >> Tin cao su trong nước

Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cao su – nhựa

15/03/2021

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (DN) và sản phẩm cao su nhựa TP.HCM năm 2021. 


Theo đó, Thành phố xác định danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của ngành cao su nhựa thành phố giai đoạn 2021 2025 và các chính sách hỗ trợ phát triển. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực cho ngành cao su nhựa như xây dựng và triển khai chương trình đào tạo kỹ thuật viên và nghiên cứu ứng dụng hỗ trợ phát triển công nghệ cho ngành cao su nhựa. Tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ kỹ thuật cho các cán bộ thuộc DN ngành cao su nhựa đủ khả năng tiếp nhận công nghệ mới. Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN ngành cao su nhựa về kỹ thuật, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, các chuẩn sản xuất 5S, sản xuất sạch hơn, thị trường, phát triển sản phẩm thương hiệu...

Cùng với đó, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường như tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước nhằm cung cấp thông tin và quảng bá các sản phẩm ngành cao su nhựa, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của ngành đến các DN và nhà đầu tư. Hỗ trợ chi phí cho các DN của ngành tham gia khảo sát thị trường, các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước. Tổ chức 1 hội chợ, triển lãm giới thiệu thành tựu của ngành cao su nhựa có quy mô lớn tại thành phố. Tổ chức 1 hội nghị kết nối các nhà cung ứng sản phẩm của ngành cao su nhựa cho các doanh nghiệp FDI. Hỗ trợ DN xây dựng thương hiệu, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển các DN có sản phẩm được bình chọn Thương hiệu Vàng TP.HCM.
Mặt khác, triển khai các giải pháp về kích cầu đầu tư như triển khai các chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ sản xuất cho ngành cao su nhựa; hỗ trợ DN tiếp cận nguồn vốn. Bên cạnh đó, hỗ trợ phát triển, ứng dụng các giải pháp công nghệ như tư vấn trực tiếp cho DN áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, quản lý chuyên ngành và các hệ thống tích hợp mới phù hợp. Hỗ trợ DN triển khai áp dụng các công cụ năng suất phù hợp, cải tiến hoạt động đo lường; áp dụng các công cụ quản trị tài sản trí tuệ để bảo vệ và khai thác có hiệu quả các kết quả hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ DN thực hiện đăng ký DN hoạt động khoa học công nghệ. Hỗ trợ các DN được công nhận DN hoạt động khoa học công nghệ về thủ tục miễn giảm thuế và trích lập quỹ nghiên cứu phát triển công nghệ của DN theo quy định của Chính phủ.
Ngoài ra, hỗ trợ về mặt bằng sản xuất như rà soát, ưu tiên bố trí quỹ đất trong Khu công nghiệp cho các dự án ngành cao su nhựa sử dụng công nghệ cao, đảm bảo các tiêu chí về môi trường. Quy hoạch phân khu chức năng chuyên ngành trong các khu công nghiệp mới để bố trí các dự án cùng tính chất ngành nghề; quy hoạch phân lô đất phù hợp với quy mô đầu tư của DN. Quy hoạch, đầu tư một khu công nghiệp mới tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh để phục vụ phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, trong đó có ngành cao su nhựa.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>