Tin tức >> Tin cao su ngoài nước

Malaysia: Chính phủ không hỗ trợ để đẩy giá cao su

14/11/2016

Chính phủ Malaysia sẽ không hỗ trợ đẩy giá cao su nhưng sẽ tập trung tới ảnh hưởng của sự giảm giá đến thu nhập của các hộ dân, theo Bộ trưởng Bộ Trồng trọt và ngành hàng Malaysia (Plantation Industries and Commodities) Datuk Seri Mah Siew Keong.


Ông Mah cho biết Chính phủ đã thực hiện chương trình Khuyến khích sản xuất cao su (IPG) từ năm 2015 nhằm giảm gánh nặng cho các hộ tiểu điền bị ảnh hưởng từ việc suy giảm giá cao su và đảm bảo nguồn cung nguyên liệu đầy đủ cho lĩnh vực chế biến.

“Đầu năm 2016, IPG được kích hoạt khi giá cao su SMR 20 (FOB) ở mức 5,50 RM (1,3 USD)/kg hoặc giá mủ chén 2,20 RM (0,52 USD)/kg. Mức hỗ trợ là sự chênh lệch giữa giá thị trường và mức giá được kích hoạt. Với cách tính toán như vậy, các hộ tiểu điền có năng suất 3.000 kg/ha/năm và có 2 ha diện tích cao su có thể đạt thu nhập hàng tháng khoảng 1.100 RM (262 USD).”
Ông Mah cho biết, tháng 9/2016, 349.248 hộ tiểu điền đã được hỗ trợ trên phạm vi quốc gia theo ưu đãi này với số tiền 50,98 triệu RM (12 triệu USD). Chính phủ Malaysia đã phân bổ nguồn ngân sách khoảng 200 triệu RM (47,6 triệu USD) để thực hiện hỗ trợ này.
Từ tháng 11/2014, Chính phủ cũng áp dụng cơ chế giá cố định tại vườn cây thông qua sự chênh lệch giữa giá SMR 20 FOB và giá được nhận của các hộ tiểu điền.
“Cơ chế này kéo theo sự tham gia của 64 hợp tác xã trong thương mại cao su và với mục tiêu giảm vai trò của các thương lái thu mua”
Chính phủ đã phân bổ 6,4 triệu RM (1,5 triệu USD) như vốn quay vòng cho các hợp tác xã, bổ sung 18 hợp tác xã, và đề nghị giá trung bình cao hơn 10 – 20 sen (0,02 – 0,04 USD) mỗi kg so với giá của người mua cao su.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>