Tin tức >> Kinh tế trong nước có liên quan

Đã gia hạn hơn 67.000 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất

16/08/2021

Với hơn 118.000 doanh nghiệp, tổ chức và gần 19.000 cá nhân đề nghị gia hạn, đến nay ngành thuế đã gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất hơn 67.000 tỷ đồng.


Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thuế, căn cứ trên số liệu hệ thống TMS, kết quả thực hiện gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ lũy kế đến ngày 06/8/2021, ngành thuế đã tiếp nhận 137.118 đề nghị gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021.Cụ thể, tổng số đơn đề nghị gia hạn của doanh nghiệp, tổ chức là 118.143; cá nhân là 18.975. Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 67.194 tỷ đồng.Trong đó, thuế giá trị gia tăng kê khai theo tháng (tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6) và kê khai theo quý (quý I, quý II/2021) của doanh nghiệp, tổ chức là 35.741 tỷ đồng. Cụ thể, tháng 3 là 7.458 tỷ đồng, tháng 4 là 6.992 tỷ đồng, tháng 5 là 6.123 tỷ đồng, tháng 6 là 7.084 tỷ đồng, quý I là 3.890 tỷ đồng, quý II là 4.191 tỷ đồng.

Đã gia hạn hơn 67.000 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất. (Ảnh minh họa: KT)
Báo cáo cũng cho thấy, thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I/2021 của doanh nghiệp, tổ chức ước tính bằng 20% số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp theo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 và bằng 29.346 tỷ đồng.Cùng với đó, thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn là 261 tỷ đồng và tiền thuê đất là 1.844 tỷ đồng.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>