Tin tức >> Kinh tế trong nước có liên quan

Chính phủ đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh xem xét điều chỉnh phí hạ tầng cảng biển trong tháng 7/2022

13/06/2022

Kết luận tại cuộc họp về phí hạ tầng cảng biển tại TP. Hồ Chí Minh mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, các cơ quan, sớm trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét điều chỉnh trong tháng 7/2022. 


 

Các bộ ngành và cơ quan đề nghị TP. Hồ Chí Minh lưu ý

một số nội dung về mức thu, đối tượng thu phí hạ tầng cảng biển
Ngày 08/6/2022, Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển tại TP. Hồ Chí Minh ngày 30/5. Kết luận nêu rõ Nghị quyết quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là phí hạ tầng cảng biển) để cụ thể hóa pháp luật về phí, lệ phí và hoàn thiện hệ thống khung pháp lý của HĐND TP. Hồ Chí Minh là đúng thẩm quyền.
Mặc dù, TP. Hồ Chí Minh đã 2 lần lùi thời điểm để triển khai thu phí hạ tầng cảng biển và bắt đầu thu phí từ ngày 01/4/2022 nhưng giai đoạn hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 và tác động bởi nhiều yếu tố khác trong nước và thế giới. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp, hiệp hội có kiến nghị về việc thu phí hạ tầng cảng biển của TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, các bộ ngành và cơ quan đề nghị TP. Hồ Chí Minh lưu ý một số nội dung về mức thu, đối tượng thu phí hạ tầng cảng biển như:
Đó là, thứ nhất, việc quy định mức thu phí khác nhau đối với hàng hóa mở tờ khai tại Thành phố Hồ Chí Minh và hàng hóa mở tờ khai tại địa phương khác cần đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định Luật Phí và Lệ phí;
Thứ hai, rà soát mức thu của hàng tạm nhập tái xuất, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu;
Thứ ba, rà soát sự phù hợp với các cam kết quốc tế, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về vận tải đường thủy;
Thứ tư, xem xét điều chỉnh mức thu phí hợp lý đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu được vận chuyển bằng đường thủy nội địa theo Chỉ thị số 37/CT-TTG ngày 19/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa.
Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các Bộ, các cơ quan, sớm trình HĐND Thành phố xem xét điều chỉnh trong tháng 7/2022; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích đến doanh nghiệp, hiệp hội, các cơ quan hữu quan để tạo sự đồng thuận khi thực hiện thu phí hạ tầng cảng biển TP. Hồ Chí Minh.
Đồng thời, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan theo dõi tình hình tổ chức điều chỉnh thu phí hạ tầng cảng biển TP. Hồ Chí Minh của UBND Thành phố, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Anh Nhi, nguồn: https://vneconomy.vn/chinh-phu-de-nghi-thanh-pho-ho-chi-minh-xem-xet-dieu-chinh-phi-ha-tang-cang-bien-trong-thang-7-2022.htm, ngày 08/6/2022 (TN trích dẫn)Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>