Tin tức >> Kinh tế trong nước có liên quan

Chính thức gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022

06/06/2022

Nghị định 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế 6 tháng với số thuế từ tháng 3 đến tháng 5/2022 và quý I/2022, gia hạn 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6/2022 và quý II/2022.


 Giao dịch thuế tại một chi cục thuế – Ảnh minh hoạ

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Theo đó, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành kinh tế quy định tại Điều 3 Nghị định 34/2022/NĐ-CP được gia hạn nộp thuế năm 2022, cụ thể một số ngành như:
- Nhóm ngành sản xuất:
+ Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
+ Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục;
+ Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tổ và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;
+ Xây dựng;
+ Thoát nước và xử lý nước thải…
- Nhóm ngành kinh doanh:
+ Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;
+ Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
+ Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin…
Bên cạnh đó, chính sách gia hạn cũng áp dụng cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm và doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định.
Nghị định 34/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
Nghị định 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8/2022 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2022 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức. Thời gian gia hạn là 6 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 5/2022 và quý I năm 2022, thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6/2022 và quý II năm 2022, thời gian gia hạn 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7/2022, thời gian gia hạn là 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8/2022.
Đồng thời, Nghị định 34/2022/NĐ-CP quyết định gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I, quý II năm 2022, thời gian gia hạn là 3 tháng. Nghị định này cũng gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022, thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5 đến ngày 30/11.
Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh đánh giá việc Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2022 sẽ góp phần tiếp tục hỗ trợ sức mạnh tài chính, giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế trước tác động tiêu cực của dịch COVID-19. Điều này cũng phù hợp với bối cảnh chung của nhiều nước trên thế giới trong việc đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch bệnh.

Thy Thơ, nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/chinh-thuc-gia-han-nop-thue-tien-thue-dat-nam-2022-20220529094306208.htm, Quý Tân, nguồn: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-34-2022-ND-CP-gia-han-nop-thue-gia-tri-gia-tang-thu-nhap-doanh-nghiep-ca-nhan-tien-thue-dat-2022-510087.aspx?newsid=40817&ui=c=pJME9EUXTX&pi=09pBeU1pMHdOUzB6TUMweE5pMHlNZzTW&ci=251072158, ngày 29, 30/5/2022 (VQ tổng hợp và trích dẫn)Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>