Tin tức >> Kinh tế trong nước có liên quan

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tăng cường quản lý đất có nguồn gốc nông, lâm trường

27/09/2021

Thời gian qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đã được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả việc khai thác, sử dụng nguồn lực từ đất đai; đồng thời, tạo hành lang pháp lý trong xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Quan tâm giải quyết tranh chấp

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở TN&MT đã tập trung phối hợp với các địa phương tiến hành khảo sát, đo đạc, xác định ranh giới, mốc giới, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất để làm cơ sở quản lý; rà soát quá trình sử dụng đất, tình hình thực tế diện tích đất công.Cùng với đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã phối hợp tăng cường rà soát, xác định ranh giới và cắm mốc ranh giới, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng và các tổ chức, cá nhân khác sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, tính đến 31/8/2021, Sở TN&MT đã cắm mốc ranh giới 8/9 đơn vị – công ty lâm nghiệp; hoàn thành công tác lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất của 6/9 đơn vị – công ty lâm nghiệp như: Công ty CP Cao su Hòa Bình; Công ty CP Nông nghiệp Hòa Lâm; Công ty CP Sản xuất Thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Công ty CP Cao su Thống Nhất; Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả miền Đông Nam Bộ; Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu.Trong đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức thực hiện bàn giao mốc cho 1 đơn vị – Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả miền Đông Nam Bộ, các đơn vị còn lại chưa tổ chức bàn giao được do tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng thường xuyên phối hợp với các địa phương khảo sát đánh giá về công tác quản lý đất đai và công tác quản lý, sử dụng đất nông trường, lâm trường; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quản lý sử dụng đất, trách nhiệm trong quản lý sử dụng đất nông trường, lâm trường để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tăng cường công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai.
Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn quan tâm giải quyết dứt điểm tranh chấp, khiếu nại về đất đai giữa nông trường, lâm trường với người dân để giải quyết các vấn đề bức xúc xảy ra ở địa phương. Cụ thể, Sở TN&MT đang rà soát ranh giới đất chồng lấn đối với Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh để tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về phương án xử lý trong thời gian tới.
Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiến hành bàn giao mốc
ranh giới sử dụng đất các công ty nông, lâm nghiệp ngay sau khi tỉnh kết thúc thực hiện giãn cách xã hội
Xử lý các tồn tại, bất cập
Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho hay, đến nay, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, cắm mốc ranh giới giữa các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp và hoàn thành về đo đạc lập bản đồ địa chính. Tuy nhiên, tiến độ lập hồ sơ ranh giới vẫn còn chậm; tình trạng tranh chấp, lấn chiếm, vi phạm pháp luật về đất đai chưa được giải quyết triệt để; công tác thanh, kiểm tra và kiểm soát việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với đất có nguồn gốc từ các nông trường, lâm trường chưa được thực hiện thường xuyên.
Nguyên nhân chủ yếu là do lịch sử hình thành các nông trường, lâm trường trải qua nhiều giai đoạn với nhiều chính sách quản lý khác nhau; hệ thống hồ sơ kỹ thuật và pháp lý sử dụng để quản lý đất còn thiếu chính xác, không phản ánh đúng thực tế, tạo kẽ hở cho việc vi phạm pháp luật và gây khó khăn, phức tạp cho quản lý đất đai; phần lớn các nông trường, lâm trường đều có địa hình phức tạp nên một số hộ dân lợi dụng lấn chiếm, tự ý phá rừng làm rẫy canh tác, tạo lập tài sản trên đất.
Theo ông Nguyễn Văn Hải, thời gian tới, để góp phần triển khai thực hiện hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cũng như tiếp tục khẳng định vị thế trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiếp tục thực hiện Đề án Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh.Trong đó, Sở TN&MT sẽ tập trung vào rà soát, bổ sung đối tượng, gồm: các tổ chức, hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư đang quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường và các tổ chức chuyển đổi từ nông, lâm trường bàn giao về địa phương; đồng thời, lấy ý kiến của huyện Côn Đảo để bổ sung hồ sơ ranh giới sử dụng đất của Vườn Quốc gia Côn Đảo; tiếp tục rà soát ranh giới chồng lấn Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh.
Bên cạnh đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý về lĩnh vực đất đai; tích hợp dữ liệu địa chính đối với đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường vào cơ sở dữ liệu đất đai địa phương. Đồng thời, Sở TN&MT sẽ phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các địa phương thực hiện các hoạt động kiểm soát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật đối với đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường.Sở TN&MT cũng sẽ phối hợp giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; thực hiện xử lý, thu hồi đất đai, tài sản gắn liền với đất và nghĩa vụ tài chính đất đai theo quy định của pháp luật; đề xuất UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu các giải pháp, chính sách, phương án để xử lý những tồn tại, bất cập trong quản lý, sử dụng đất và tăng cường hiệu lực quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường tại địa phương.
Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt là nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý về đất đai cấp xã; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất đai, đặc biệt là công nghệ quản lý, khai thác bộ bản đồ và hồ sơ địa chính để đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về đất đai được chính xác, kịp thời và đạt hiệu quả cao.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>