Tin tức >> Kinh tế trong nước có liên quan

Nhà đầu tư nước ngoài duy trì lòng tin với nền kinh tế Việt Nam

20/09/2021

Đó là nhận định của Ngân hàng Thế giới (WB) tại báo cáo "Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam" công bố ngày 15/9/2021.


Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 14 tỷ USD, chỉ thấp hơn 2% so với cùng kỳ năm 2020; vốn FDI thực hiện đạt 11,7 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Thực tế Việt Nam đã thu hút được 2,4 tỷ USD vốn FDI đăng ký trong tháng 8/2021, tăng 65% so với tháng trước. Theo WB, vốn đầu tư FDI đăng ký cao hơn chủ yếu do vốn đăng ký cấp mới đổ vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tăng. Mức tăng trên cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì lòng tin với nền kinh tế Việt Nam trong trung và dài hạn. Tuy vậy, giải ngân vốn FDI trong tháng 8 giảm so với tháng trước và cùng kỳ năm ngoái do giãn cách xã hội ở nhiều địa phương.

Theo WB, chính phủ cần thúc đẩy cầu trong nước trong ngắn hạn bằng cách đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình. Đồng thời, cần hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhất là hộ kinh doanh quy mô nhỏ, để đẩy mạnh các hoạt động kinh tế và tạo việc làm.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>