Tin tức >> Kinh tế trong nước có liên quan

Doanh nghiệp tự tổ chức xét nghiệm COVID-19 là xu hướng bắt buộc

27/09/2021

Vic h tr cho các doanh nghip qun lý shipper t t chc xét nghim cho đi ngũ nhân viên giao hàng là ni dung được bàn tho ti cuc hp báo din ra chiu ngày 22/9/2021 ca Ban chđo phòng chng dch COVID-19 TP.HCM.


Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, ngày 21/9, Sở này đã phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) tập huấn công tác xét nghiệm COVID-19 cho 34 doanh nghiệp giao hàng công nghệ. Cùng ngày, Sở Thông tin và Truyền thông và Công ty CP FPT đã hướng dẫn cho doanh nghiệp cách sử dụng tài khoản, cập nhật dữ liệu lên phần mềm quản lý thông tin xét nghiệm.Vừa qua, do số lượng shipper đăng ký hoạt động tăng dẫn tới một số địa điểm xét nghiệm bị quá tải. Trước tình hình đó, các doanh nghiệp quản lý shipper đề xuất cần tổ chức xét nghiệm riêng cho đội ngũ shipper và hỗ trợ dụng cụ xét nghiệm. Sở Công Thương TP.HCM cho biết, trong sáng 23/9 sẽ chuyển giao 63.000 bộ kit test cho doanh nghiệp để triển khai xét nghiệm cho các shipper trong 2 ngày 25 và 26/9.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho rằng: "Để doanh nghiệp tự tổ chức xét nghiệm và tự chịu trách nhiệm là xu hướng bắt buộc phải thực hiện khi TP.HCM từng bước mở cửa lại kinh tế. Việc này vừa nhanh chóng, vừa thuận lợi và vừa đảm bảo an toàn. Nếu tổ chức thông qua các đơn vị y tế sẽ rất khó khăn và đặc biệt không đảm bảo sự an toàn".


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>