Tin tức >> Kinh tế trong nước có liên quan

36 nước đang phát triển thực thi 136 cam kết tạo thuận lợi thương mại trong nửa cuối năm 2021

26/07/2021

Tại cuộc họp của Ủy ban Tạo thuận lợi thương mại được tổ chức ngày 20/7, các thành viên WTO đã lưu ý đến các cam kết tạo thuận lợi thương mại sẽ được thực hiện vào cuối năm này. 


 

Theo đó, các thành viên cũng tiếp tục công việc của mình trong lần rà soát đầu tiên của Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại (TFA). Theo thông tin cập nhật mà Ban Thư ký WTO cung cấp tại cuộc họp, 36 thành viên đã cam kết ngày thực thi 136 cam kết TFA, chẳng hạn như công bố các thủ tục thương mại hoặc đẩy nhanh việc giải phóng hàng hóa dễ hư hỏng, từ ngày 01/7 – 31/12/2021. Trong thời gian cho đến khi đến cuối năm 2022, con số sẽ tăng lên 389 cam kết được thực thi từ 74 thành viên.
Thời hạn dựa trên quyết định của các thành viên về lịch trình thực hiện của chính họ mà họ đã thông báo trước đó cho Ủy ban. Các nước thành viên đang phát triển và các nước kém phát triển nhất (LDCs) có thể tự chỉ định những điều khoản nào họ sẽ thực hiện ngay lập tức (Loại A), sau giai đoạn chuyển tiếp (Loại B), hoặc khi nhận được hỗ trợ xây dựng năng lực (Loại C). Các nước phát triển được yêu cầu thực hiện tất cả các điều khoản của TFA kể từ khi hiệp định có hiệu lực vào ngày 22/02/2017. Ban Thư ký WTO đã báo cáo thêm về những thay đổi mà các thành viên đang phát triển và kém phát triển đã thực hiện trong danh mục chỉ định các biện pháp TFA của họ theo quy định tại Điều 17 và 19 của hiệp định.
17 thành viên đang phát triển và các nước kém phát triển đã chuyển tổng cộng 38 biện pháp từ Loại B sang Loại C trong lịch trình thực hiện tương ứng. 19 thành viên đã chuyển 57 biện pháp từ Loại C sang Loại B. Ngoài ra, có 5 thành viên dự định tận dụng thời gian thực hiện kéo dài. Ban Thư ký cũng cung cấp thông tin về các phê chuẩn và thông báo liên quan đến TFA từ các thành viên. Hiệp định TFA quy định rằng, Ủy ban Tạo thuận lợi Thương mại phải tiến hành đánh giá hoạt động và việc thực hiện Hiệp định 4 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực và định kỳ sau đó. Chủ tịch Ủy ban Christopher O'Toole (Canada) đã thông báo cho các thành viên về tiến độ đang đạt được trong quá trình đánh giá TFA năm 2021 trong một phiên họp không chính thức dành riêng của Ủy ban được tổ chức một ngày trước đó. Cuộc họp chính thức tiếp theo của Ủy ban Tạo thuận lợi thương mại dự kiến ​​din ra vào ngày 19 – 21/10. Phiên tho lun dành riêng v h tr k thut và h tr nâng cao năng lc s din ra vào ngày 21/10.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>