Tin tức >> Chính sách có liên quan

Sửa đổi, bổ sung các quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ATIGA
07/09/2020

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 19/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA).


Xem thêm...
Đến 2026 – 2030, đào tạo khoảng 1.000 chuyên gia năng suất chất lượng
03/09/2020

Ngày 31/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1322/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2021 – 2030.


Xem thêm...
Luật Doanh nghiệp 2020: 5 thay đổi so với Luật Doanh nghiệp 2014
14/07/2020

Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Theo đó, quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. Một số nội dung tại Luật Doanh nghiệp 2020 so với Luật Doanh nghiệp 2014 thay đổi qua bảng sau.


Xem thêm...
Đề xuất Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện EVFTA
29/06/2020

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 2022.

 


Xem thêm...
Quy định mới về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
25/06/2020

Chính phủ ban hành Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; trong đó có những điểm mới về đối tượng chịu phí cũng như mức phí. Nghị định mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, thay thế Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016.


Xem thêm...
BHXH Việt Nam: Kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn
15/06/2020

Trong thách thức của dịch bệnh Covid-19, với sự chủ động, kịp thời, ngành bảo hiểm xã hội đã chung sức củng cố sức khỏe cho hàng ngàn người lao động thất nghiệp, giảm thiểu áp lực kinh tế đối với các đơn vị, doanh nghiệp trong việc đảm bảo sản xuất, kinh doanh; góp phần ổn định kinh tế, xã hội của đất nước.


Xem thêm...
Sổ BHXH là điều kiện bắt buộc để làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp
15/06/2020

Dù đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp, nếu không có sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) thì người lao động cũng không được giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp 


Xem thêm...
Tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025
15/06/2020

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, chiều ngày 10/6/2020, Quốc hội thông qua Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp với 456/460 (99,13%) đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành. 


Xem thêm...
Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU
08/06/2020

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) vừa được Quốc hội thông qua.   


Xem thêm...
Thông tư quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ (C/O) và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch Covid-19
29/05/2020

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 47/2020/TT-BTC quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn Covid-19.


Xem thêm...
Tiếp tục đề xuất miễn thuế đất nông nghiệp để phát triển kinh tế
18/05/2020

Chính phủ vừa có tờ trình gửi Quốc hội dự án Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong thời hạn 5 năm (2021 2025). Đây là Nghị quyết có ý nghĩa với người dân vì trong 17 năm thực hiện chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, góp phần nâng mức tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 3%/năm.

 


Xem thêm...