Tin tức >> Chính sách có liên quan

Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

07/09/2020
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 102/2020/NĐ-CP quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. 

 Sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu tại Công ty TNHH Khai thác, chế biến lâm sản Đà Lạt (Lâm Đồng). Ảnh: TTXVN

Nghị định gồm 6 Chương, 30 điều, quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam đối với xuất – nhập khẩu, cũng như tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ, cấp giấy phép FLEGT (do Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp để xuất khẩu; tạm nhập, tái xuất lô hàng gỗ sang Liên minh châu Âu).
Theo Nghị định, gỗ hợp pháp là gỗ, sản phẩm gỗ được khai thác, nhập khẩu, xử lý tịch thu, vận chuyển, mua bán, chế biến, xuất khẩu phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, các quy định liên quan của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và pháp luật có liên quan của quốc gia nơi khai thác gỗ xuất khẩu vào Việt Nam. Nghị định quy định gỗ xuất – nhập khẩu phải đảm bảo hợp pháp, được làm thủ tục xuất – nhập khẩu và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật về Hải quan.
Nghị định phân loại cụ thể doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ; việc cấp giấy phép FLEGT và đánh giá độc lập việc thực hiện của hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định này theo thẩm quyền. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/10/2020.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>