Tin tức

Chế độ cạo hàng tuần 1 lần giúp giảm chi phí

29/08/2016

Với tình hình giá cao su thấp hiện nay, Tổng cục Cao su Ấn Độ (Indian Rubber Board: IRB) đã khuyến cáo người trồng áp dụng chế độ cạo hàng tuần, qua đó chi phí sản xuất có thể được giảm đáng kể.


Đối với trồng cao su, hoạt động thu hoạch chiếm phần lớn chi phí và hiện đang xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động. Tổng cục Cao su Ấn Độ hiện đang khuyến cáo chế độ cạo 3 ngày một lần cho giống cao su vô tính có năng suất cao phổ biến. Nếu áp dụng nhịp độ cạo cao hơn với những loại giống này, có khả năng cây gặp tình trạng khô mủ. Thậm chí sau đó, đa số người trồng cao su đang hướng tới việc cạo cách ngày, bỏ qua các khuyến cáo của Tổng cục Cao su Ấn Độ.

Hiện nay, IRB đang khuyến khích cạo 1 tuần 1 lần, giúp giảm hai phần ba chi phí thu hoạch so với cạo cách ngày. Cạo 1 tuần 1 lần cũng là giải pháp cho tình trạng thiếu hụt lao động. Người lao động có thể cạo hai hàng ở chế độ cạo cách ngày, thì họ có thể cạo 7 hàng trong chế độ cạo hàng tuần.

Khi áp dụng chế độ cạo một tuần một lần, cần sử dụng chất kích thích để tăng năng suất. Ethephon ( hóa chất điều hòa sinh trưởng thực vật), giúp cây trồng sinh trưởng tương đối an toàn, được sử dụng như là chất kích thích tăng năng suất; với nồng độ 2,5% pha loãng. Việc sử dụng chế độ cạo với nhịp độ thấp kết hợp với dùng chất kích thích sẽ cho năng suất bằng hoặc cao hơn một chút so với cạo cách ngày.
 
Giá cao su hiện nay chịu ảnh hưởng lớn bởi nhiều yếu tố khác nhau trên thị trường quốc tế, nằm ngoài tầm kiểm soát của người nông dân. Nhưng người nông dân có thể áp dụng những phương pháp khoa học để giảm chi phí sản xuất và tăng năng suất. Để truyền đạt những kiến thức này đến người nông dân, IRB đang có kế hoạch tiến hành một chiến dịch tuyên truyền tại tất cả các vùng trồng cao su bắt đầu từ tuần đầu tiên của tháng 6/2016. IRB, với sự giúp đỡ của Hội các nhà Sản xuất Cao su (RPS) sẽ tổ chức nhiều cuộc họp để phổ biến những kiến thức hữu ích tới người nông dân. Tổng cục Cao su Ấn Độ đã yêu cầu tất cả người trồng và RPS cùng hợp tác để thực hiện chương trình này.
 
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam lược dịch (Huy Bùi), nguồn: “Weekly rubber tapping to reduce cost”, Indian International Rubber Journal, 6/2016:66


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>