Thông tin >> Nhãn hiệu "Cao su Việt Nam"

Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam / Viet Nam Rubber” được bảo hộ thành công tại Campuchia

09/03/2021

Nhãn hiệu chứng nhận “CAO SU VIỆT NAM / VIET NAM RUBBER” của Hiệp hội Cao su Việt Nam đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 237640theo Quyết định số 77168/QĐ-CSHTT ngày 22/12/2014.

Nhằm tạo điều kiện cho sản phẩm cao su thiên nhiên của các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Lào và Campuchia được gắn nhãn “Cao su Việt Nam / Viet Nam Rubber” lưu thông thuận lợi, Hiệp hội đã nộp đơn đăng ký tại 2 thị trường này. Năm 2020, Hiệp hội đã được Bộ Khoa học công nghệ về sở hữu trí tuệ của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 45207, có hiệu lực 10 năm, từ ngày 06/12/2018 đến 06/12/2028.
Đầu năm 2021, Hiệp hội đã được Cơ quan sở hữu trí tuệ (DIP) thuộc Bộ Thương mại của Vương quốc Campuchia cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số KH/79198/20, có hiệu lực 10 năm, từ ngày 08/01/2019 đến 08/01/2029.
Đến thời điểm hiện tại, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã thành công trong việc bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam / Viet Nam Rubber” tại 5 thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Lào và Campuchia. Trong thời gian tới, Hiệp hội sẽ tiếp tục đăng ký bảo hộ tại các thị trường khác như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc...
Tính đến ngày 31/12/2020, Hiệp hội đã cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu này cho 66 sản phẩm đạt các tiêu chí chất lượng và uy tín thuộc 25 nhà máy của 14 Hội viên.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>